Hoci v Piešťanoch sa prví policajti na bicykloch objavili ešte v roku 1997, dnes mestská polícia túto možnosť hliadkovania v praxi nevyužíva. V neďalekom Hlohovci  cyklohliadky od tohto mesiaca posilňujú motorizovanú časť mestskej polície. Kontrolovať budú dodržiavanie verejného poriadku v ťažko prístupných lokalitách.

V deväťdesiatych rokoch Piešťany zaviedli cyklohliadky medzi prvými. Zasahovať mali všade tam, kde sa autom nedostali, napríklad v parku či v okolí Sĺňavy. Cyklohliadka bývala treťou hliadkou, avšak vzhľadom k počtu policajtov, keď je piešťanská mestská polícia schopná postaviť iba dve hliadky, túto možnosť už dlhšie nevyužíva.

Hlavný kontrolór Mesta Piešťany Martin Svorad v správe o výsledkoch kontrol v auguste minulého roka skonštatoval, že osem horských bicyklov našli odložených na povale budovy mestskej polície. „Uvedený majetok je dlhodobo nevyužívaný. V správach o činnosti MsP v predchádzajúcich rokoch nebolo uvedené, aká bola efektivita činnosti príslušníkov MsP zaradených do cyklohliadok, z akého dôvodu MsP nenasadzuje v súčasnosti cyklohliadky v rámci svojej činnosti a akým spôsobom budú uvedené horské bicykle využívané v budúcnosti,“ uviedol. 

Pre mesto Hlohovec naopak ide o zavedenie novinky. Cyklohliadka, vybavená novými dvojkolesovými dopravnými prostriedkami, bude posilnením pre motorizovanú hliadku MsP od júna tohto roku. Výkon ich služby bude výlučne počas dňa a v dobrom počasí. Policajti na služobných bicykloch budú zasahovať najmä v Zámockej záhrade a jej okolí, na celej dĺžke cyklochodníka od sídliska Sihoť až po Svätopeterskú, rovnako i v častiach Svätý Peter a Šulekovo. Zamerajú sa aj na odhaľovanie nelegálnych skládok v ťažko prístupných lokalitách.

-red- Zdroj a foto: FB Mesto Hlohovec, piestany.sk, archív PNky  

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972