Referát sociálnych vecí Mestského úradu Piešťany pripravil pre občanov dotazník, prostredníctvom ktorého môžu vyjadriť svoj názor na stav sociálnych služieb. Vyplnenie 21 otázok, ktoré zaberie približne štvrť hodinu, pomôže definovať najväčšie problémy, ale aj dobré vlastnosti v oblasti starostlivosti mesta o svojich obyvateľov. Výsledok bude slúžiť ako podklad k aktualizácii a príprave plánu pre oblasť sociálnych služieb. Anonymný dotazník môžete vyplniť tu, prípadne sa dá stiahnuť, vypísať ručne a odovzdať na mestskom úrade do 14. septembra.

dotazník

Vyplnenie dotazníku napríklad zhromaždí informácie o tom či občania vedia kam sa obrátiť so žiadosťou o pomoc pri opatere o seniora, pre osobu ohrozenú závislosťou, či v prípade domáceho násilia. Obyvatelia sa tiež môžu vyjadriť k tomu, aké sociálne služby by chceli mať v meste. Či im chýba chránené bývanie, podporované bývanie pre osoby so zdravotným postihnutím, nájomné byty, prípadne podpora rodín s deťmi, svojim názorom pomôžu v definícii silných a slabých stránok mesta v oblasti sociálnych služieb.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972