V auguste vypuklo 1 018 požiarov, škoda sa vyšplhala na takmer 3 milióny eur

V auguste vypuklo 1 018 požiarov, škoda sa vyšplhala na takmer 3 milióny eur

26. septembra 2017 Off Od PNky.sk

Za mesiac august 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky 1 018 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške takmer 3 milióny eur. V porovnaní s vlaňajším rokom počet požiarov stúpol o 342 prípadov, čo predstavuje nárast o 51 percent, taktiež sa zvýšila hodnota priamych škôd spôsobených požiarom oproti minulému roku a to o 39 percent. Požiar s najvyššími škodami v mesiaci august vznikol 1. augusta 2017 v objekte kruhovej dojárne vo Vlčkovciach, okres Trnava, ktorý spôsobil škodu vo výške 350 000 eur.

Pri požiaroch v mesiaci august boli usmrtené 4 osoby (nárast počtu usmrtených o jednu osobu) a 12 osôb bolo zranených. V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet zranených pri požiaroch zvýšil o 3 osoby. Z celkového počtu zranených boli dve deti do 15 rokov, 8 osôb vo vekovej kategórii od 15 do 60 rokov a dve osoby staršie ako 60 rokov.

Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov bolo zaznamenaných na území Košického kraja (194) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (80). Najvyššie materiálne škody boli vyčíslené pri požiaroch v Trnavskom kraji (652 545 €) a najnižšie škody boli vyčíslené v Nitrianskom kraji (113 860 €).

V auguste 2017 najčastejšie horelo vo štvrtok (207 požiarov) a najmenej v pondelok (91 požiarov). Z hľadiska času vzniku bolo najviac požiarov zaevidovaných v časovom intervale od 13. do 14. hodiny (80 prípadov).

Odvetviami s najvyššími škodami spôsobenými požiarmi boli bytové hospodárstvo a cestná doprava. V rámci bytového hospodárstva vzniklo 99 požiarov, následkom ktorých boli usmrtené 3 osoby a 6 osôb sa zranilo. Škody v bytovom hospodárstve dosiahli 900 tisíc €. Oproti minulému roku došlo k menšiemu počtu požiarov (o 11 prípadov), avšak počet škôd vzniknutých pri požiaroch v bytovom hospodárstve vzrástol o 428 080 €. Najčastejšou príčinou vznikov požiarov v bytových domoch bola obsluha tepelného spotrebiča pri varení (37, 5 %). V rodinných domoch v auguste 2017 vzniklo 36 požiarov, pri ktorých boli 3 osoby usmrtené a dve zranené. Najčastejšou príčinou požiarov v rodinných domoch bola v 17 % prípadoch manipulácia s otvoreným ohňom.

Bilanciu požiarovosti z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností negatívne ovplyvnilo najmä nakladanie s odpadom (180 požiarov so škodou 30 345 €) a poľnohospodárstvo (164 požiarov so škodou 489 890 €).

V odvetví cestnej dopravy vzniklo 93 požiarov so škodou 854 590 €, pri ktorých bola jedna osoba usmrtená a 3 sa zranili. Osobné a dodávkové automobily horeli v 72 prípadoch, pričom najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov boli prevádzkovo-technické poruchy (v 45 prípadoch) a v 17 prípadoch sa jednalo o úmyselné zapálenie.

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré boli zapríčinené nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb (506 požiarov), z tohto počtu bolo najviac požiarov zapríčinených následkom vypaľovania trávy a suchých porastov (30 %). V mesiaci august 2017 bolo úmyselne založených 148 požiarov, čím sa ich počet v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 27 prípadov a spôsobili škody vo výške 475 335 €. Výška škôd spôsobená týmito požiarmi sa v porovnaní s vlaňajším rokom zvýšila o 103 860 €.

-TS Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky-