Územný plán chcú meniť aj kvôli veľkému projektu na Lodenici

Územný plán chcú meniť aj kvôli veľkému projektu na Lodenici

17. februára 2014 Off Od

Na mieste bývalých ovocných sadov má vyrásť relaxačno-rezidenčný komplex. Investor sa pokúšal o zmenu územného plánu už v roku 2008. Potrebuje na to súhlas mestského zastupiteľstva.

lodenica

Samospráva dnes prostredníctvom svojej internetovej stránky oznámila, že verejnosť môže do dokumentácie a návrhu zmien územného plánu nahliadnuť do 12. marca na mestskom úrade.

Verejné prerokovanie s prezentáciou návrhu sa uskutoční 4. marca o 12.30 h v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice.

Táto zmena územného plánu sa má dotknúť pozemkov ležiacich na východ od nedávno postavenej obytnej zóny Lodenica. V katastrálnej mape je väčšia časť tohto územia označená ako ovocné sady. Lokalita susedí s cestou na Drahovce.

O podobnú zmenu územného plánu žiadala v roku 2008 spoločnosť NPW, a.s. Jej zámerom bolo postaviť obytno-obchodno-zábavnú zónu s welness centrom. Aktuálne zámery žiadateľa o túto zmenu zatiaľ nie sú známe.

Územným plánom sa zaoberá zastupiteľstvo od začiatku svojho volebného obdobia. Navrhované zmeny funkčného využitia sa dotýkali rôznych lokalít, najdlhšiu diskusiu vyvolali Malá vrbina a Vážsky ostrov. Očakáva sa, že mestskí poslanci o tom budú rozhodovať v priebehu tohto roka.

Text: Martin Palkovič