Na mieste bývalých ovocných sadov má vyrásť relaxačno-rezidenčný komplex. Investor sa pokúšal o zmenu územného plánu už v roku 2008. Potrebuje na to súhlas mestského zastupiteľstva.

lodenica

Samospráva dnes prostredníctvom svojej internetovej stránky oznámila, že verejnosť môže do dokumentácie a návrhu zmien územného plánu nahliadnuť do 12. marca na mestskom úrade.

Verejné prerokovanie s prezentáciou návrhu sa uskutoční 4. marca o 12.30 h v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice.

Táto zmena územného plánu sa má dotknúť pozemkov ležiacich na východ od nedávno postavenej obytnej zóny Lodenica. V katastrálnej mape je väčšia časť tohto územia označená ako ovocné sady. Lokalita susedí s cestou na Drahovce.

O podobnú zmenu územného plánu žiadala v roku 2008 spoločnosť NPW, a.s. Jej zámerom bolo postaviť obytno-obchodno-zábavnú zónu s welness centrom. Aktuálne zámery žiadateľa o túto zmenu zatiaľ nie sú známe.

Územným plánom sa zaoberá zastupiteľstvo od začiatku svojho volebného obdobia. Navrhované zmeny funkčného využitia sa dotýkali rôznych lokalít, najdlhšiu diskusiu vyvolali Malá vrbina a Vážsky ostrov. Očakáva sa, že mestskí poslanci o tom budú rozhodovať v priebehu tohto roka.

Text: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972