Od utorka 5. februára je uzavretá ďalšia materská škola v Piešťanoch. Ide o Materskú školu Staničná, pričom dôvodom je zvýšená chorobnosť, ktorá dosiahla 52 percent. Rodičov čakal tento oznam na dverách a rodičov detí, ktoré dnes nie sú v MŠ informujú telefonicky.

Materská škola má byť uzavretá do 8. februára na doporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Viacerým rodičom sa táto situácia nepozdáva a pýtajú sa, či nemohla zostať otvorená aspoň jedna trieda, kam majú dať teraz deti.

Podľa vyjadrenia zástupkyne riaditeľky Materskej školy Staničná Adriany Sokolovej, škola musí byť uzavretá celá z dôvodu, že je potrebné vykonať hygienické opatrenia na zabránenie šíreniu chorôb a celý objekt prejde dezinfekciou. Rodičia detí, ktoré sú zdravé tak nateraz budú musieť situáciu zvládnuť vo vlastnej réžii. Zástupkyňa hovorí, že pri takejto situácii sa materská škola vždy uzatvára celá.

Zatiaľ ide o jedinú materskú školu na území Piešťan uzavretú v tomto období pre zvýšenú chorobnosť.

-th- Ilustračné foto: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972