Connect with us

Aktuality

Urýchľovač za 1,3 milióna eur slávnostne otvorili, slúžiť bude vedcom i študentom

Published

on

Je z portfólia holandskej firmy High Voltage Engineering, stál 1,3 milióna eur, pracuje s napätím 2 milióny voltov a od dnes (24. mája) je oficiálne spustený do prevádzky na pracovisku Fyzikálneho ústavy SAV v Piešťanoch. Urýchľovač častíc tandemového typu bude využitý napríklad na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového výskumu, ale môžu priniesť zaujímavé informácie aj o dobe dávno minulej pri analýze archeologických artefaktov a umeleckých predmetov. Celkovo vrámci troch projektov zo štrukturálnych fondov bolo v Piešťanoch preinvestovaných 2 milióny eur. Vedci by radi pracovisko na okraji kúpeľného mesta ďalej rozvíjali a vybudovali aj halu, v ktorej nebude nič. Hoci to znie zvláštne aj takú potrebujú, aby do nej mohli osadiť iba neutrónový terč potrebný k výskumu.

Špeciálnu kovovú pásku, ktorú používajú vedci pri jednom so svojich projektov, prestrihli predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík,  podpredseda SAV Pavol Siman, riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV Stanislav Hlaváč a vedúci Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV Martin Venhart. Podľa slov Stanislava Hlaváča s realizáciou projektu pomáhali aj piešťanské firmy ON Semiconductor a Stakotra, ktoré sídla v susedstve v areále bývalej Tesly.

Spolupráca firiem a vedcov bola dôvodom prečo vzniklo pracovisko SAV v Piešťanoch. Po zániku Tesly a zmenšeniu podpory vedy a výskumu na tomto pracovisku jeho činnosť na čas upadla. V súčastnosti však bratislavské pracovisko SAV nemá dostatočné veľké laboratórne priestory na novú výskumnú infraštruktúru, preto podľa slov Stanislava Hlaváča padla voľba na detašované pracovisko Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch, ktoré sa využívalo len v obmedzenom režime a malo dostatočné priestory na vybudovanie nového laboratória. Nevýhodou takéhoto výberu bola nevyhnutná úprava pôvodne kancelárskych priestorov na laboratórne priestory a získanie všetkých potrebných povolení. Vedci už do Piešťan získali tri projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie v celkovej výške 2 milióny eur. Aktuálne tu pôsobí do desať pracovníkov, ktorí sú pripravení privítať vrámci vedeckých výskumov študentov, ale i vedcov z celého sveta. Malé laboratória sú dnes významným prvkom pri výchove nových odborníkov. V laboratóriách, ako je Tandetrónové laboratórium FÚ SAV, nie sú študenti zaradení do obrovských kolektívov kde majú presne vymedzené úlohy, ale majú otvorený priestor pre vlastné nápady a môžu pod vedením skúsených odborníkov riešiť vlastné projekty.

Predseda SAV Pavol Šajgalík pri svojom príhovore hovoril o tom čo je potrebné pre vedca a jeho prácu. Sú to samozrejme peniaze, nápad a invencia, vytrvalosť a taktiež šťastie. Za šťastie považuje, že napriek tomu, že sa uvažovalo aj nad zbúraním budovy SAV v Piešťanoch niekto rozhodol, že zostane. Taktiež považuje za šťastie, že sme sa dostali do situácie kedy môžeme žiadať o podporu eurofondov, a že sa ľahšie získavajú pre Piešťany ako pre Bratislavu. Vedci by radi pracovisko v Piešťanoch ďalej rozširovali. Plánujú uchádzať sa o ďalšie projekty vedeckého charakteru a rozšírenie tak, aby mohli pokračovať v štúdiu jadrových reakcií indukovaných neutrónmi, ktoré bude zamerané najmä na aplikácie, ale taktiež by radi zrekonštruovali budovu ako takú. Len na projekt rekonštrukcie potrebujú približne 50-tisíc eur, ktoré sa však hľadajú len ťažko. Veria, že s novým využitím priestorov sa podarí aj toto.

Malý CERN pre vedcov zaoberajúcich sa materiálmi i pre archeológov

Azda najznámejšie laboratórium jadrového výskumu na svete CERN sa nachádza medzi Francúzskom a Švajčiarskom. Na vedeckých výskumoch v ňom sa zúčastňoval aj šéf  Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV Martin Venhart. Svoje skúsenosti teraz môže preniesť do domáceho prostredia. Tandetrónové laboratórium v Piešťanoch vyrastalo pod jeho dohľadom. 

Urýchľovač firmy High Voltage Engineering Europe B.V., Amersfoort umožňuje urýchľovať ióny vodíka na 4 MeV a hélia na 6 MeV a aj ďalšie ľahké ióny ako uhlík, dusík a kyslík. Urýchľovač tak umožňuje vedcom venovať sa štúdiu jadrových reakcií pri nízkych energiách, ktoré sú zaujímavé najmä pre oblasť astrofyziky a pri riešení otázok produkcie všetkých prvkov ťažších ako hélium pri horení v hviezdach podobných Slnku. Umožní tiež  podrobné štúdium jadrovej štruktúry vybraných jadier.

Hlavným fyzikálnym zámerom na pracovisku v Piešťanoch je skúmanie jadrových procesov pomocou štúdia emisie γ kvánt. Za tým účelom sú na pracovisku moderné polovodičové aj scintilačné detektory γ žiarenia, ktoré sú doplnené moderným digitálnym systémom zberu údajov. Dôležitým využitím nového urýchľovača budú aplikácie, najmä na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového výskumu, ale môžu priniesť zaujímavé informácie aj o dobe dávno minulej pri analýze archeologických artefaktov a umeleckých predmetov.

-th- Foto: Tomáš Hudcovič

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články