IMG_0729Ulicu Andreja Hlinku – dvojprúdovú komunikáciu od stanice až po detský domov plánujú pozametať v stredu 20. a vo štvrtok 21. apríla ráno Služby mesta Piešťany. V súvislosti s priechodnosťou a hlavne možnosťou prejazdu čistiaceho vozidla, žiadajú občanov mesta, v tieto dni od 8 – do 11-tej neparkovali svoje motorové vozidlá na ulici. 

Údržba a čistenie miestnych a účelových komunikácií vo vlastníctve mesta je jednou z hlavných činností SMP. Medzi ďalšie patria napríklad čistenie čakární, lavičiek, údržba ihrísk, či fontán. Po oteplení už začali aj s kosením, ktoré nadviazalo na dohrabávanie lístia, úpravu trávnikov, strihanie odumretých častí trvalkových záhonov a výmenu starého piesku z detských pieskovísk.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Služby mesta Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972