Pracovník Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava za asistencie piešťanských hasičov v utorok 31. januára z brehu pri Váhu vytiahla ďalšiu uhynutú labuť. Mŕtve zviera nepoputuje na odobratie vzoriek do Národného referenčného laboratória vo Zvolene, ale rovno do kafilérie, nakoľko sa predpokladá, že labuť bola nakazená aviárnou influenzou – vtáčou chrípkou. Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila vykonať do 3. februára súpis chovov hydiny, holubov a iných vtákov, zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch a zvýšiť dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov. Nariadenie platí nielen pre Piešťany, ale aj pre obce Banka a Moravany nad Váhom. 

IMG_20170109_153808_resize

„Dňa 26.1.2017 bol na Regionálnu a potravinovú správu Trnava nahlásený nález uhynutej labute v rieke Váh pri Kolonádovom moste v Piešťanoch. Po oznámení vykonal inšpektor RVPS Trnava obhliadku na mieste nahláseného úhynu a v spolupráci s privolaným hasičským zborom odobral uhynutú labuť. Dňa 26.1. 2017 bol kadáver labute zaslaný zvoznou linkou na vyšetrenie Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu Veterinárneho ústavu Zvolen. Dňa 27. 1. 2017 o 17.30 hod. mailom informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovanej vzorky na vírus aviárnej influenzy,“ uvádza v odôvodnení opatrení Ľuboslav Lorinčák z Regionálnej potravinovej a veterinárnej správy Trnava.

Mesto Piešťany a obce Banka a Moravany nad Váhom majú do 3. februára vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme a materiály následne zaslať na Regionálnu a potravinovú správu v Trnave.

Chovatelia hydiny musia zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí. Dôležité je najmä vykonávať dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých prebieha chov. Zamedziť majú priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, predovšetkým s vodnými druhmi. Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

IMG_8590

Dôležitým bodom nariadenia je povinnosť oznámiť Regionálnej a potravinovej správe v Trnave na telefónnych číslach 033/5501447 a 033/5922111 akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. Medzi príznakmi je pokles príjmu krmiva alebo vody o 20 percent, pokles v produkcii vajec o viac ako 5 percent trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 percentá a akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí o vtáčej chrípke.

PZ Jalesy Piešťany a PS OAP Moravany nad Váhom sú zodpovední za zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných druhov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva a nahlasovanie mŕtvych vtákov na RVPS Trnava.Lyska čierna 2

V oblasti katastrálnych území masta Piešťany a obce Banka a Moravany nad Váhom platí zákaz:
-premiestňovať hydinu alebo iné vtáky z monitorovacej oblasti bez povolenia
-zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov na trhoch, výstavách alebo iných podujatiach
-vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti
-lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody
-vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody

K nákaze ľudí by mohlo dôjsť priamym prenosom z infikovaných zvierat, a to najčastejšie priamym kontaktom s chorými, respektíve uhynutými zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej hygieny alebo vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých a uhynutých zvierat. Ochorenie by sa mohlo preniesť aj kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi, napríklad škrupinami vajec, výlučkami z chorých zvierat a odpadmi. Miestom vstupu vírusu do organizmu človeka sú ústa, nos a očné spojovky.

Situácia na Slovensku je podľa Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR v porovnaní so zahraničím pokojná, ale počet prípadov stúpa. Utratiť sa muselo 41 kusov domácej hydiny, do desať kusov pižmovky lesklej a rádovo 20-30 kusov labutí. Výskyt vtáčej chrípky bol potvrdený už v takmer všetkých členských štátoch EÚ okrem pobaltských krajín, Belgicka a Portugalska. Jednou z najviac zasiahnutých krajín je Maďarsko, kde museli utratiť už viac ako dva milióny kačíc a husí. V prípade, že nájdete uhynuté vtáctvo, určite nepodceňujte riziko vtáčej chrípky a nedotýkajte sa ho. Dôležité je neodkladne na nález upozorniť Regionálnu potravinovú a veterinárnu správu Trnava, Mestskú políciu, prípadne zástupcov miest a obcí.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Regionálna potravinová a veterinárna správa Trnava, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972