Connect with us

Aktuality

Uhynutá labuť pôjde rovno do kafilérie, v chovoch hydiny je dôležitá opatrnosť

Published

on

Pracovník Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava za asistencie piešťanských hasičov v utorok 31. januára z brehu pri Váhu vytiahla ďalšiu uhynutú labuť. Mŕtve zviera nepoputuje na odobratie vzoriek do Národného referenčného laboratória vo Zvolene, ale rovno do kafilérie, nakoľko sa predpokladá, že labuť bola nakazená aviárnou influenzou – vtáčou chrípkou. Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila vykonať do 3. februára súpis chovov hydiny, holubov a iných vtákov, zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch a zvýšiť dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov. Nariadenie platí nielen pre Piešťany, ale aj pre obce Banka a Moravany nad Váhom. 

IMG_20170109_153808_resize

„Dňa 26.1.2017 bol na Regionálnu a potravinovú správu Trnava nahlásený nález uhynutej labute v rieke Váh pri Kolonádovom moste v Piešťanoch. Po oznámení vykonal inšpektor RVPS Trnava obhliadku na mieste nahláseného úhynu a v spolupráci s privolaným hasičským zborom odobral uhynutú labuť. Dňa 26.1. 2017 bol kadáver labute zaslaný zvoznou linkou na vyšetrenie Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu Veterinárneho ústavu Zvolen. Dňa 27. 1. 2017 o 17.30 hod. mailom informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovanej vzorky na vírus aviárnej influenzy,“ uvádza v odôvodnení opatrení Ľuboslav Lorinčák z Regionálnej potravinovej a veterinárnej správy Trnava.

Mesto Piešťany a obce Banka a Moravany nad Váhom majú do 3. februára vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme a materiály následne zaslať na Regionálnu a potravinovú správu v Trnave.

Chovatelia hydiny musia zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí. Dôležité je najmä vykonávať dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých prebieha chov. Zamedziť majú priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi, predovšetkým s vodnými druhmi. Voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

IMG_8590

Dôležitým bodom nariadenia je povinnosť oznámiť Regionálnej a potravinovej správe v Trnave na telefónnych číslach 033/5501447 a 033/5922111 akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí. Medzi príznakmi je pokles príjmu krmiva alebo vody o 20 percent, pokles v produkcii vajec o viac ako 5 percent trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 percentá a akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí o vtáčej chrípke.

PZ Jalesy Piešťany a PS OAP Moravany nad Váhom sú zodpovední za zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných druhov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva a nahlasovanie mŕtvych vtákov na RVPS Trnava.Lyska čierna 2

V oblasti katastrálnych území masta Piešťany a obce Banka a Moravany nad Váhom platí zákaz:
-premiestňovať hydinu alebo iné vtáky z monitorovacej oblasti bez povolenia
-zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov na trhoch, výstavách alebo iných podujatiach
-vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti
-lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody
-vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody

K nákaze ľudí by mohlo dôjsť priamym prenosom z infikovaných zvierat, a to najčastejšie priamym kontaktom s chorými, respektíve uhynutými zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej hygieny alebo vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých a uhynutých zvierat. Ochorenie by sa mohlo preniesť aj kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi, napríklad škrupinami vajec, výlučkami z chorých zvierat a odpadmi. Miestom vstupu vírusu do organizmu človeka sú ústa, nos a očné spojovky.

Situácia na Slovensku je podľa Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR v porovnaní so zahraničím pokojná, ale počet prípadov stúpa. Utratiť sa muselo 41 kusov domácej hydiny, do desať kusov pižmovky lesklej a rádovo 20-30 kusov labutí. Výskyt vtáčej chrípky bol potvrdený už v takmer všetkých členských štátoch EÚ okrem pobaltských krajín, Belgicka a Portugalska. Jednou z najviac zasiahnutých krajín je Maďarsko, kde museli utratiť už viac ako dva milióny kačíc a husí. V prípade, že nájdete uhynuté vtáctvo, určite nepodceňujte riziko vtáčej chrípky a nedotýkajte sa ho. Dôležité je neodkladne na nález upozorniť Regionálnu potravinovú a veterinárnu správu Trnava, Mestskú políciu, prípadne zástupcov miest a obcí.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Regionálna potravinová a veterinárna správa Trnava, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR/Foto: archív-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články