Coca-Cola pre región uzatvára 2. kolo grantového programu realizáciou posledných 3 projektov. Podporu získali obľúbené turistické destinácie v regióne, ktorých návštevnosť neustále rastie. Vďaka grantu, miestnym aktivistom a občianskym združeniam vznikol náučný chodník z Bezovca až k hradu Tematín, ktorý doplnili lavičky i toalety, národná pamiatka Kostolec-Ducové bude lákať novým turistickým značením, ale aj informačnými tabuľami a neestetický svah v obci Hrádok skrášlili miestni výsadbou okrasných drevín.

„Teší nás, že sa projekty vzájomne dopĺňajú a pomáhajú vytvoriť komplexný celok, ktorý zvyšuje úroveň turizmu v regióne,“ komentuje Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Dobrovoľníci a zamestnanci OZ Hrad Tematín nadviazali na svoj projekt z 1. kola grantovej výzvy a vlastnoručne vybudovali náučný chodník z rekreačného strediska Bezovec až k Tematínu, informačné tabule, oddychové zóny a suché toalety vyrobené tradičnou tesárskou metódou. Strávili pri tom 30 dní.

„Dlhodobo sme vnímali potrebu informovať ľudí cestou na hrad o histórii regiónu a o ochrane prírody,“ tvrdí predseda združenia OZ Hrad Tematín, Mojmír Choma.

Cesta na hrad vás milo prekvapí – pribudnú lavičky, tabule či toalety

Stúpajúca atraktivita hradu láka stále viac turistov. „Na hrad sa dalo kedysi dostať obtiažne. Mnohí ani nevedeli, že má brány. Boli natoľko zarastené, že sa cez ne na hrad nedalo dostať. Kedysi zavalené objekty sa zmenili na dobre rozoznateľné budovy a vytvárajú priestory pre expozície, dielne, sklady. Návštevnosť sa každým rokom zvyšuje. To nás poháňa pri príprave ďalších nadväzujúcich projektov,“ dodáva Mojmír Choma.

Tento rok sa na hrade premlelo v letných mesiacoch približne 15 – 20 000 návštevníkov. Práve cesta z Bezovca na hrad je najpoužívanejšia a doposiaľ sa na jej trase nenachádzala žiadna informačná tabuľa či lavička.

Národná pamiatka Kostolec-Ducové s turistickým značením

OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane za 5 rokov pôsobenia zveľadilo zdevastovanú a pre turistov nebezpečnú národnú pamiatku Kostolec-Ducové a grant využilo na výrobu a osadenie 10 nových informačných tabúľ, ktoré poskytnú celistvý obraz o dôležitosti náleziska. „Informačný systém nás prevedie od doby bronzovej až po súčasnosť, zachytáva Veľkomoravské obdobie, obdobie, keď bol na Kostolci ranostredoveký a novoveký cintorín, archeologickú a nálezovú časť a aj históriu obce Ducové spojené s Kostolcom,“ hovorí predseda združenia, Vladimír Balaj. Informačný systém začína v obci Ducové, prechádza cez historickú časť „starého“ Ducového s výnimočným koloritom tradičnej ľudovej architektúry. Tabule pokračujú do lokality Kostolca a záverečná časť sa nachádza práve tu.

Záhonová výsadba skrášli cestu na Tematín

Popri ceste na hrad Tematín a Bezovec sa turisti donedávna kochali pohľadom na neestetický svah zarastený burinou uprostred obce Hrádok. Miestny futbalový klub sa ho rozhodol skrášliť výsadbou okrasných drevín.

„Obec vo veľkej miere dlhodobo prispieva na činnosť nášho tímu a my sme sa rozhodli, že aspoň nejakým spôsobom jej vrátime starostlivosť o náš klub,“ vyjadril sa Ivan Gróf, predseda futbalového klubu.

Nepekný svah sa aj kvôli veľkému sklonu ťažko kosil, a tak jeho premenu na udržiavaný záhon prijali miestni s nadšením. Viacerí ochotne priložili ruku k dielu pri čistení plochy a jeho výsadbe.
„Týmto priestorom prechádza denne veľa ľudí, ktorí budú mať pekný výhľad na záhon z protiľahlej cesty. Zalievanie máme uľahčené tým, že hneď pod výsadbou je potok a miestny hasičský zbor bude záhony pravidelne zalievať. Rozmýšľame, že by sme vysadili aj protiľahlú stranu potoka, bolo by to veľmi pekné a účelné.“

„Snahy grantistov udržať, rozvíjať a ďalej budovať projekty sú prísľubom dlhodobého rozvoja regiónu, čo je pre nás kľúčové,“ hodnotí Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie.

-Coca-Cola HBC Česko a Slovensko-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972