Trnavský samosprávny kraj pripravil na štvrtok 31. marca odovzdávanie ocenení pedagogickým pracovníkom pri príležitosti Dňa učiteľov. Cenu si do Zrkadlovej siene Divadla Jána Palárika v Trnave prídu prevziať aj viacerí pedagógovia stredných škôl z okresu a mesta Piešťany. Za pedagogickú prácu bude udelená Pamätná medaila šiestim pedagógov a Pamätným listom budú ocenení ďalší traja. Deň učiteľov pripadol tento rok na veľkonočný pondelok a 28. marca si ním na Slovensku pripomíname deň narodenia Jana Amosa Komenského. 

Pozvánka

Ocenení z okresu a mesta Piešťany:

Pamätná medaila 2016

Ľubomír Fapšo, učiteľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, za pedagogickú prácu v matematike a pri príležitosti životného jubilea

Štefan Hrnčár, učiteľ Strednej odbornej školy technickej v Piešťanoch, za pedagogickú prácu v elektrotechnických predmetoch

Eva Jurčová, učiteľka Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom, za pedagogickú prácu v nemeckom jazyku

Edita Kohutovičová, učiteľka Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch za pedagogickú prácu v spoločenskovedných predmetoch

Gabriela Pikusová, učiteľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch, za pedagogickú prácu v spoločenskovedných predmetoch

Marta Rybová, učiteľka Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch, za pedagogickú prácu v aranžérskych súťažiach a pri príležitosti životného jubilea

Pamätný list 2016

Ladislav Bednárik, učiteľ Strednej odbornej školy v Rakoviciach, za pedagogickú prácu v ekonomických predmetoch

Lýdia Sarvašová, učiteľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, za pedagogickú prácu v anglickom jazyku

Anna Urbanová, majsterka odborného výcviku Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch, za pedagogickú prácu v odbore cukrár.

Všetkým oceneným gratulujeme a želáme do ďalšej práce veľa trpezlivosti so študentami.

-lt/Foto: TTSK-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972