Ani neskorá nočná hodina nepomohla 18-ročnému utečencovi z Afganistanu k tomu, aby sa mohol nelegálne usadiť na území Európskej únie. Zabránili mu v tom trnavskí colníci, ktorí odhalili jeho úkryt. V nočných hodinách vykonávali colníci zo Stanice colného úradu Veľký Meder súčinnostnú kontrolnú akciu so svojimi kolegami z Oddelenia špeciálnych technológii Colného úradu Trnava zameranú na odhaľovanie tovaru, ktorý mal uniknúť spod colného dohľadu. Ako informoval hovorca colného úradu Trnava Jozef Belan, táto akcia bola zameraná na vlakové súpravy prichádzajúce do kontajnerového terminálu sídliaceho v Dunajskej Strede.

Záber sken

Vlaková súprava, v ktorej bol odhalený pomocou mobilného skenovacieho zariadenia úkryt nelegálne prepravovaného utečenca, smerovala z Turecka. Úkryt sa nachádzal nad nápravami železničného vagónu a nebol nijak špeciálne upravený. Po identifikovaní podozrivého miesta bolo okamžite ukončené skenovanie daného vagóna a colníkmi vykonaná prehliadka tohto miesta s pozitívnym výsledkom – odhalenie osoby, ktorá nepredložila žiadne osobné doklady okrem peňaženky.

Následne bola nelegálne prepravovaná osoba odovzdaná útvaru hraničnej a cudzineckej polície Dunajská Streda na ďalšie konanie. Podľa dostupných informácii mala osoba namierené do Francúzska a tu na Slovensku požiadala o azyl. Momentálne sa vykonávajú administratívne úkony ohľadom udelenia azylu. Po ich skončení bude umiestnená v azylovom tábore.Záber z úkrytu„Nie je to prvý prípad odhalenia utečencov colníkmi pri vykonávaní kontrol v rámci colného dohľadu. Pri kontrole tovaru dovážaného do EÚ z tretích krajín sa Finančná správa nepriamo podieľa aj na odhaľovaní nelegálnej prepravy osôb, nakoľko sa tieto nezriedka ukrývajú v dopravných prostriedkoch spolu s prepravovaným tovarom, pričom týmto prispieva k bezpečnosti a ochrane života a majetkov obyvateľov EÚ“, dodal Belan.

-TS Finančná správa – Colný úrad Trnava-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972