Topfest podľa organizátorov bude. Polícia vraj zadržala len jedného z členov tímu

Topfest podľa organizátorov bude. Polícia vraj zadržala len jedného z členov tímu

20. mája 2019 Off Od PNky.sk

V piatok 17. mája zrealizovala polícia rozsiahlu akciu s názvom „Festival“. Zadržala pri nej 14 ľudí a dôkazový materiál.   Uviedla pri tom, že dôvodom bola ekonomická trestná činnosť, pri ktorej vznikla škoda vo výške 7 miliónov eur. Presne toľko dlží štátu spoločnosť Lanagy, ktorá mala do roku 2017 názov Topfest. TV Markíza informovala, že polícia zadržala aj organizátora Topfestu. Festival v súčasnosti organizuje agentúra Morning Net a jej vlastníkom je od februára maďarský občan  Lászlo Kerekes.

„Vzhľadom na nedávne udalosti a súvisiace vyjadrenia médií aj v súvislosti s festivalom TOPFEST považujeme za nevyhnutné uviesť, že spoločnosť Morning Net, s.r.o., ako organizátor festivalu TOPFEST a ďalších podujatí, riadne pokračuje v ich príprave a organizácii. Neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by sa festival nemal konať, alebo by jeho priebeh mal byť zmenený,“ vyjadrili sa organizátori festivalu Topfest

„Podľa našich informácií bolo vznesené obvinenie voči osobe, ktorá je ale len jedným z členov organizačného tímu a netýka sa jeho práce pre našu spoločnosť. Nijakým spôsobom tak toto trestné konanie nemá vplyv na činnosť našej spoločnosti a prípravu festivalu, ktorá naplno pokračuje. Dezinformácie o zrušení festivalu považujeme za nekalé konanie v snahe poškodiť meno festivalu a jeho umelecký prínos pre divákov, preto spoločnosť zvažuje ďalšie právne kroky na ochranu svojho dobrého mena a dobrého mena festivalu. Okrem toho chceme poukázať i na skutočnosť, že doposiaľ v tomto štáte stále platí prezumpcia neviny, ktorú pri svojej práci hodláme rešpektovať,“ napísali v správe organizátori festivalu.

-red-