Testovanie na covid-19: Najčastejšie otázky a odpovede

Testovanie na covid-19: Najčastejšie otázky a odpovede

28. októbra 2020 Off Od PNKYSK

Prvé kolo celoplošného testovania na ochorenie covid-19 sa na Slovensku uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra a bude prebiehať od 7.00 do 22.00 h, pričom zdravotníci spravia posledný ster do 21.30 h. V Piešťanoch bude 21 odberných miest (zoznam na konci článku). Ku každému odbernému miestu patrí niekoľko ulíc, ktorých obyvatelia by mali prísť na test práve tam. Ide však iba o odporúčanie, ľudia si môžu vybrať. Prinášame odpovede na najčastejšie otázky, ktorých zdrojom je web venovaný celoplošnému testovaniu www.somzodpovedny.sk.

Kto sa musí dať testovať?

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia, bude platiť zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania pre nich prestane platiť, ak absolvujú druhé kolo celoplošného testovanie s negatívnym výsledkom, alebo ak obdržia negatívny výsledok z RT-PCR testu (s výsledkami po 30. októbri 2020 po 8:00) alebo v prípade ukončenia zákazu vychádzania na celom Slovensku.

Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach budú testovaní priamo v zariadeniach.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania.

Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie. Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania.

Osoby s telesným postihnutím budú môcť využiť na mieste pomoc svojho opatrovateľa a rovnako prítomných príslušníkov policajného zboru alebo ozbrojených síl. Na mieste budú rovnako dostupné písomné informácie aj pre nepočujúcich.

Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorý sa preukážu pasom.

Kde sa môžem testovať?

Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste v mieste Vášho bydliska, nerozhoduje trvalý pobyt. Testovanie bude prebiehať v čase 07:00-22:00. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek.

Ako bude testovanie prebiehať?

Pri vstupe na odberné miesto sa budete riadiť pokynmi členov odberného tímu. Po vstupe si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana tyčinkou. Počas niekoľkosekundového odberu pokojne dýchajte so zatvorenými ústami. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude aj poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej karantény.

Postup je zverejnený aj v inštruktážnom ilustračnom videu prístupnom aj na tejto stránke.

Na odbernom mieste budú  evidované nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón a e-mailová adresa.

Po ukončení testovania budú dáta vložené do centrálnej databázy NCZI.

Certifikát si starostlivo uchovajte a noste ho so sebou vždy, keď budete opúšťať bydlisko, na požiadanie sa ním budete musieť preukázať.

Zoznam odberných miest v meste Piešťany s odporúčanými ulicami:

Odberné miesto č. 1 – Základná škola Mojmírova – Pavilón A, Mojmírova 98/30 – Odporúčané ulice: Dopravná, Javorinská, J. Jesenského, Mudroňova, Staničná, Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala


Odberné miesto č. 2 – Stredná odborná škola obchodu a služieb – vstup a prízemie školy, Mojmírova 99/28 – Odporúčaná ulica: A. Hlinku


Odberné miesto č. 3 – Základná škola Holubyho – telocvičňa, Holubyho 1053/15 – Odporúčané ulice: Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad, Považská, Sasinkova, Úzka, Lipová, Zavretý kút


Odberné miesto č. 4 – Cirkevná spojená škola – telocvičňa, Pod Párovcami 1392/127 – Odporúčané ulice: Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta, Nový dvor


Odberné miesto č. 5 – Hotelová akadémia Ľ. Wintera – vstup od parkoviska, viacúčelová sála, Stromová 1329/34 – Odporúčané ulice: Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami, Stromová, A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, E. Belluša, Mariánske námestie


Odberné miesto č. 6 – Futbalový štadión – športhotel, šatne, Kuzmányho ul. 1135/15 – Odporúčané ulice: Letná, Valová, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská, Strečnianska, Súľovská, Vršatecká, Lietavská


Odberné miesto č. 7 – Gymnázium Pierra de Coubertina – nová budova prízemie, Nám. SNP 1493/9 – Odporúčané ulice: Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP, Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova


Odberné miesto č. 8 – Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – KSC Fontána, vestibul kina, Beethovenova 1794/8 – Odporúčané ulice: Vážska, Vajanského, Beethovenova, Rázusová


Odberné miesto č. 9 – Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – exteriér, Prírodné kino, Beethovenova 1794/8 – Odberné miesta: Štefánikova, Tematínska, Trenčianska, občania bez domova


Odberné miesto č. 10 – Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – Malá scéna Ivana Krasku, A. Dubčeka 2400/27 – Odporúčané ulice: A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná, J. Kupeckého, Kúpeľná


Odberné miesto č. 11 – Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Kongresové centrum, Kúpeľný ostrov 4445/13 – Odporúčané ulice: Park – pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa, Nálepkova, Kúpeľný ostrov, Mateja Bela, E. F. Scherera


Odberné miesto č. 12 – Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – Kúpalisko Eva, Kúpeľný ostrov – Odporúčané ulice: Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám. slobody, Nám. J. Murgaša, Winterova, Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Mateja Bela, E. F. Scherera


Odberné miesto č. 13 – Mestská knižnica mesta Piešťany – prízemie, Školská ul. 19 – Odporúčané ulice: Kukorelliho, Ovocná, Teplická, Bratislavská, or. č. pár. 2 – 102 a or. č. nepár. 1 – 109 a 155 – 173, nepár. od 123, Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova, Meštianska, Nábr. Kolomana Fodora, Rastislavova, Urbánkova, Záhradná, Sládkovičova, Školská


Odberné miesto č. 14 – Stredná odborná škola technická – vstup, prízemie školy, Nová 5245/9 – Odporúčané ulice: Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č. pár. 2 – 68 a or. č. nepár. 1 – 115, Hurbanova, Partizánska, Gaštanová


Odberné miesto č. 15 – Základná škola E. F. Scherera – telocvične, E. F. Scherera 4874/40 – Odporúčané ulice: E. F. Scherera, Mateja Bela


Odberné miesto č. 16 – Základná škola Brezová – telocvične, Brezová 2876/19 – Odporúčané ulice: Bratislavská or. č. pár. od 104 a or. č. nepár. 111 – 153, 177, Brezová, 8. mája, Krajinská, E.F.Scherera


Odberné miesto č. 17 – Stredná odborná škola záhradnícka – vstup, prízemie školy, Brezová 2 – Odporúčaná ulica: Adama Trajana


Odberné miesto č. 18 – Bývalé Vodohospodárske učilište – telocvičňa, Komenského 4533/12 – Odporúčané ulice: Komenského, Robotnícka, Skalná, Javorová


Odberné miesto č. 19 – Zimný štadión – Easton aréna, Hlboká ul. 7048/92 – Odporúčané ulice: Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska, Mateja Bela


Odberné miesto č. 20 – Služby mesta Piešťany, p. o. – exteriér, Skleníkové hospodárstvo – Záhrada Kanada, Vrbovská – Odporúčané ulice: Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č. pár. od 70 a or. č. nepár. Od 115


Odberné miesto č. 21 – RDD Kocurice – vstup, miestnosti na prízemí, Ul. Družby 4183/26 – Odporúčané ulice: Dudvážska, Družby

Zdroj: somzodpovedny.sk / piestany.sk Ilustr. foto: Facebook/Prezídium HaZZ