Termín spoplatnenia parkovania na nových uliciach sa posúva

Termín spoplatnenia parkovania na nových uliciach sa posúva

26. septembra 2019 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany pripravilo viacero návrhov zmien všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania. Schváliť ich malo zastupiteľstvo na svojom rokovaní vo štvrtok 26. septembra. Zmeniť sa tak malo VZN, ktoré vstúpilo do platnosti počas prázdnin a prinieslo zmeny do parkovania v meste. Napokon na návrh viceprimátora Bezáka boli vypustené všetky navrhnuté zmeny a schválený bol len posun platnosti termínu odkedy sa rozšíria zóny plateného parkovania. V nových lokalitách sa tak za parkovanie začne platiť od 1. mája 2020 namiesto plánovaného 1. novembra tohto roka. Samospráva chystá ďalšie zmeny, na ktoré potrebuje čas a VZN sa bude opäť otvárať.

Podľa vyjadrení, ktoré odzneli na mestskom zastupiteľstve Služby mesta Piešťany pripravujú spustenie nového rampového systému na parkovisku Nálepkova. Za týmto účelom boli schválené ďalšie prostriedky, za ktoré sa má nakúpiť napríklad bankovkový modul a zariadenie, ktoré umožní využívanie nulových vjazdových kupónov. Má tu byť tiež čítačka evidenčných čísiel, ktorá by umožnila parkovanie na niekoľko hodín s parkovacou kartou. Samospráva musí taktiež na komunikáciach Teplická, Meštianska, Sládkovičova, Štúrova, Pod Párovcami, Winterova – pred Nemocnicou až po hotel Slovan a na parkovisku pri futbalovom štadióne, ktoré budú po novom spoplatnené, zabezpečiť značenie a osadenie parkovacích automatov.  To je taktiež dôvod, pre ktorý sa posúva pôvodne stanovený termín.

Ukazuje sa, že zmeny, ktoré radnica zaviedla do parkovania generujú ďalšie a ďalšie otázky a je nutné spracovať koncepčný materiál riešiaci parkovanie. O tom sa hovorilo už pri prvotnom schvaľovaní zmien parkovania. Požiadavka na spracovanie štúdie statickej dopravy v centre mesta bola vznesená poslancami zastupiteľstva už v rozpočte pre rok 2018. V aktuálnom rozpočte je tiež vyčlenených 40-tisíc eur na tento účel, ale zatiaľ nebola realizovaná. Podľa voľne parafrázovaných slov primátora, doteraz na úrade nemal kto zabezpečiť jej obstaranie.

Zastupiteľstvo v rámci rokovania prijalo uznesenie, ktorým ukladá dať neodkladne vypracovať odborne spôsobilou osobou návrh opatrení a riešení problematiky statickej dopravy v centre mesta s dopadovou štúdiou na širšie vzťahy. 

Samospráva pri zmenách, ktoré pripravuje, bude musieť opätovne riešiť zmenu VZN a zapracovať do neho nové skutočnosti.

-th- Ilustr. foto: -mp-