Aktuálne platné protiepidemické opatrenia neumožňujú koledníkom roznášať radostnú zvesť od domu k domu, humanitárne projekty je však napriek tomu možné podporiť.

Mnohé rodiny v subsaharskej Afrike sa kvôli pandémii koronavírusu ocitli v ešte zložitejšej životnej situácii ako predtým. Preto je 26. ročník Dobrej noviny zameraný na podporu pozitívnych zmien v životoch týchto ľudí. Kolednícka akcia tentoraz nesie názov Aj mama chodí do školy.

Realita mladých žien po vydaji nebýva v Ugande ružová. Náročná finančná situácia ich núti nájsť si zamestnanie. Avšak bez potrebných vedomostí a zručností to majú s uplatnením sa na trhu práce náročné.

Práve pre tieto matky Dobrá novina v spolupráci s Katolíckou charitou Tororo pripravili odborné kurzy šitia a kaderníctva.

Podporiť ich môžete aj vy a to príspevkom do značenej pokladničky v Kostole sv. Štefana Uhorského v Piešťanoch alebo bezhotovostným prevodom priamo na účet Dobrej noviny. Ďalšie informácie nájdete v Dobrých novinách, ktoré sú k dispozícii v kostole alebo na dobranovina.sk.

-red-

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972