Podľa informácií od prevádzkovej riaditeľky Trnavská vodárenská spoločnosť aktuálne ukončila práce na rekonštrukcii výtlačného vodovodného potrubia DN 500, ktorým je privádzaná voda z vodných zdrojov Veľké Orvište do vodojemu Moravany nad Váhom. Pre poškodené potrubie vo februári 2018 bolo nutné presmerovanie prietoku vody zásobným potrubím priamo do spotrebiska. Dôsledkom boli problémy so zákalom vody v Piešťanoch.

„Nakoľko je už v súčasnosti potrubie DN 500 plne funkčné, v 37. a 38. kalendárnom týždni t.r. plánuje naša spoločnosť jeho uvedenie do štandardnej prevádzky. V prípade, že by po presmerovaní prúdenia vody do zrekonštruovaného potrubia, napriek vykonaným prevádzkovým opatreniam, došlo k uvoľneniu usadenín v potrubí, čo by odberatelia vizuálne zaznamenali ako zákal vody, prosíme občanov o zhovievavosť, a aby túto skutočnosť nahlásili na nepretržitý Dispečing Trnavskej vodárenskej spoločnosti, č.t. 033/ 59 66 182. V prípade vzniku vážnejšieho zakalenia pitnej vody sme pripravení pristaviť na požiadanie cisternu,“ informovala Barbora Blahová, technicko – prevádzková a investičná riaditeľka TAVOS.

Kvalitu pitnej vody plánuje spoločnosť v nasledujúcom období kontrolovať nad rámec povinných sledovaní určených platnými právnymi predpismi. „Zároveň chceme všetkých našich odberateľov uistiť, že prijaté postupy a opatrenia vždy realizujeme v záujme zabezpečenia nepretržitej dodávky pitnej vody. Za možné vzniknuté problémy sa vopred ospravedlňujeme,“ dodáva B. Blahová.

-red-/TS Foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972