Uchádzači o post šéfa Trnavskej vodárenskej spoločnosti majú posledný deň na podanie prihlášok do výberového konania. TAVOS je akciová spoločnosť, ktorú založili mestá a obce. Vodou zásobuje okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec.

voda2

Nový generálny riaditeľ musí mať podľa podmienok zverejnených na web stránke spoločnosti vysokoškolské vzdelanie a minimálne 10 ročnú prax v riadiacej funkcii. Taktiež by mal mať za sebou aspoň dvojročné pôsobenie v riadiacej funkcii vo vodárenskej spoločnosti s počtom zamestnancov nad 50.

Okrem toho musí plynule ovládať angličtinu slovom aj písmom a preukázať skúsenosti s problematikou a prípravou návrhov cien vodného a stočného.

Jednotlivé kritéria musia uchádzači doložiť aj písomne a spolu s motivačným listom poslať na adresu spoločnosti najneskôr 19. novembra.

Firma TAVOS má dlhodobé ekonomické problémy. Síce buduje nové vodovody a kanalizácie, ale jej tržby sa nezvyšujú. Pred časom mala byť rozdelená na vlastnícku a prevádzkovú spoločnosť. Na poslednom valnom zhromaždení k tomu však neprišlo. Akcionárom chýbali ekonomické analýzy.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972