Trnavská vodárenská spoločnosť vyhlásila na svojej webovej stránke výberové konanie na nového generálneho riaditeľa. Radoslava Jakaba, ktorý pôsobil vo funkcii od 1. decembra 2014 tak do konca roka nahradí nová tvár. Po tom, čo sa menila dozorná rada a následne viacerí členovia predstavenstva dôjde v podniku k ďalšej významnej personálnej zmene. Kandidáti spĺňajúci viaceré stanovené požiadavky môžu svoje žiadosti posielať na adresu TAVOS-u do konca septembra.

Budúci riaditeľ spoločnosti by mal byť bezúhonný, s čistým registrom trestov, má mať dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s technickým zameraním a minimálne 10 ročnú prax vo výkonných a riadiacich funkciách, s minimálne 3 ročnou praxou vo funkcii generálneho riaditeľa v slovenskej obchodnej alebo štátnej spoločnosti. Dôležitým kritériom je aj čestné prehlásenie o dvojročnej praxi s riadením podniku s obratom presahujúcim sumu 3 milióny eur ročne.

„O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania,“ píše TAVOS na svojej webovej stránke.

Všetky potrebné dokumenty dokladujúce požiadavky, vrátane čestných prehlásení spolu so žiadosťou, musí uchádzač odoslať poštou do 30. septembra prípadne odovzdať v podateľni na Priemyselnej ulici 10.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972