Connect with us

Aktuality

TAVOS bude opäť zdarma testovať, blíži sa Svetový deň vody 2017

Published

on

Trnavská vodárenská spoločnosť ponúkne pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatné rozbory vody. Vzorky z individuálnych vodných zdrojov sa budú testovať na dusičnany a tvrdosť vody, ich príjem je naplánovaný na 23. marca v areáli Čističky odpadových vôd na Bratislavskej ceste od 7.00 do 12.00 hodiny. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je „Odpadová voda“ a upozorniť má na fakt, že väčšina všetkých odpadových vôd z našich domovov, miest, priemyslu a poľnohospodárstva tečie naspäť do prírody bez toho, aby sa upravila.

Na rozbor je požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa – kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska; prameň, príp. hĺbka zdroja) a o telefónnom kontakte. Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Advertisement
Hello GPT

Svetový deň vody má dlhodobo zameriavať pozornosť na to, že aj napriek obrovskému pokroku, žije v súčasnosti viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode. Problémom je aj znečisťovanie pitnej vody priemyslom, poľnohospodárstvom a ľudskou činnosťou, bez následného prechodu čističkami. Znižovanie, bezpečné čistenie a recyklovanie odpadových vôd pritom chráni ľudí a životné prostredie.

-lt/Zdroj: TAVOS/Foto: archív-

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články