Odbor sociálnej pomoci Trnavského samosprávneho kraja usporiadal už 9. ročník tradičných predajných vianočných trhov výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.  Trhy sa konali v priestoroch Úradu TTSK a záujem prezentovať svoje výrobky prejavili aj  neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.

Zástupcovia a klienti z dvadsiatich troch zariadení sociálnych služieb predávali svoje výrobky, ktoré vyrábajú v rámci pracovnej terapie. V ponuke boli výrobky z rôznych druhov materiálov, symbolizujúce vianočné sviatky. Precízna práca, kus fantázie, predstáv a trpezlivosti bolo cítiť a vidieť na každom výrobku. Veľký záujem bol o vianočné dekorácie zdobené rôznymi materiálmi a technikami, pletené košíky,  výšivky, ozdobné vankúše, tkané koberce i rôzne výrobky z dreva a keramiky. Pracovníci úradu tak so záujmom podporili predávajúcich.

Výťažok z predaja použijú zariadenia na nákup materiálov na výrobu nových druhov výrobkov pre svojich klientov v pracovnej terapii, ktorá je  základom ich cesty k začleneniu sa do spoločnosti  a tým skvalitnenia ich života.

Nagyová Daniela, TTSK/red, foto: www.trnava-vuc.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972