Connect with us

Aktuality

Súkromné centrum sa presťahovalo z Banky do Piešťan, cez ktoré má teraz dostávať peniaze. Obec mala k jeho fungovaniu výhrady

Published

on

Od nového roka by malo Mesto Piešťany z podielových daní, ktoré dostane, financovať cirkevnú materskú školu i Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva. Obe na území mesta pôsobia od 1. septembra. Cirkevná materská škola vznikla ako súčasť Cirkevnej spojenej školy. SCŠPP sa do Piešťan presťahovalo z obce Banka. Tá mala k jeho fungovaniu výhrady na základe kontroly hlavnej kontrolórky. Obec následne podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad, ten sa zatiaľ vecou nezaoberal.

Webstránka Súkromného centra špeciálno pedagogického poradenstva na doméne atalanga.sk

Mesto Piešťany vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré má schváliť mestské zastupiteľstvo stavuje výšku príspevku pre rok 2020 na 187,56 EUR. Ako sa samospráva dopracovala k tejto sume neinformovala. Obor školstva, kultúry a športu pod vedením Jolany Podobovej a Odbor ekonomiky a podnikania, ktorému šéfuje Lucia Duračková, uviedol, že: „Určená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre uvedené školské zariadenie sa rovná objemu podielových daní napočítaného podľa prepočítaného počtu detí, ktorým boli poskytnuté služby, vykázané k 15.9.2019.“ Podľa vyjadrenia ministerstva školstva je pre výpočet dôležitá hodnota jednotkového koeficientu, prognózovanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka/dieťa, ktorú stanovuje ministerstvo financií. V čase, keď Mesto Piešťany zverejnilo sumu vo VZN, koeficient ešte nebol známy. 

Mesto Piešťany informovalo, že SCŠPP predložilo v zákonnom termíne výkazy, že v predchádzajúcom školskom roku poskytlo služby 1 235 deťom. To znamená, že cez piešťanskú samosprávu by z podielových daní malo dostať v nasledujúcom roku takmer 232-tisíc eur. Obec Banka poskytovala centru v tomto roku 165,05 eura na dieťa. Podľa starostky Tatiany Julinyovej neposkytovali centru plnú sumu, ktorú by mohlo dostať, ale v zmysle zákona ju krátili najmä pre kontrolné zistenia hlavnej kontrolórky v roku 2017, keď kontrolovala hospodárenie centra za rok 2016.

Kontrola obce hlavnej kontrolórky ukázala viacero porušení zákona

Zriaďovateľom Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva je Ferdinand Podoba. Zriadené je ako nezisková organizácia. Kontrola hlavnej kontrolórky obce Banka v roku 2017 bola zameraná na overovanie formálnych znakov činnosti, t.j. na procesnú stránku, vzhľadom na špecifickosť povinnej osoby, keď ide o súkromný subjekt, vo väzba na verejné zdroje financovania a odborný predmet činnosti. 

Podľa kontrolórky Veroniky Opálekovej mala povinná osoba smernice verejného obstarávania avšak  pri obstarávaní tovarov a služieb z verejných prostriedkov nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  Ďalším kontrolným zistením bolo, že SCŠPP malo uzavretú rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou Atalanga s.r.o., ktorej konateľom a jediným spoločníkom bol Ferdinand Podoba, ktorý je zároveň zriaďovateľom centra. Podľa kontrolórky ide o konflikt záujmov. Za rok 2016 uhradilo centrum spoločnosti Atalanga finančné prostriedky vo výške približne 18-tisíc eur. 

Podľa záverečnej správy kontrolórky, pri kontrole neboli predložené žiadne doklady, s ktorými by sa dal skontrolovať daný počet klientov, čím malo dôjsť k porušeniu zákona o finančnej kontrole a audite.  Kontrola tiež vytkla centru nákup mobilných telefónov iPhone a Samsung v sume takmer 3000 eur, ktoré kontrolórka považuje za nadštardantný, neadekvátny a nehospodárny. Kontrola upozornila tiež napríklad na nákup plienok, či aviváže, pričom centrum vo svojej výbave nemá práčku. 

Kontrolórka v správe konštatuje, že napriek tomu, že SCŠPP hospodári s verejnými prostriedkami, že nemá povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky. Obdobné štátne Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie financované ministerstvom vnútra, však takúto povinnosť má a údaje  zverejňuje.

V zmysle zákona má nezisková organizácia povinnosť zverejňovať svoje výročné správy. Na webovej stránke centra sme ich nenašli a či ich zverejňujú iným spôsobom sme sa nedozvedeli. O reakciu sme požiadali   zriaďovateľa centra Ferdinanda Podobu. Ten na mailové otázky nereagoval a pri telefonáte sa povedal, že sa nebude vyjadrovať.

Obec Banka zaslala svoje kontrolné zistenia NKÚ

Podľa vyjadrenia starostky Obce Banka Tatiany Julinyovej svoje kontrolné zistenia zaslali Najvyššiemu kontrolnému úradu. Ten na podnet obce doteraz nereagoval.

„Najvyšší kontrolný úrad SR doteraz Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva služieb v obci Banka nekontroloval. Pokiaľ centrum dostávalo príspevok od samosprávy či VÚC, je v ich kompetencii vykonať kontrolu nakladania s pridelenými verejnými finančnými prostriedkami. Ak by tieto kontrolné orgány zistili nedostatky či porušenia zákona, môžu sa priamo s týmito výsledkami obrátiť na orgány činné v trestnom konaní,“ vyjadril sa Marek Papajčík, hovorca NKÚ SR.

-th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články