Connect with us

Aktuality

Súd medzi radnicou a zamestnancami dnes pokračoval

Published

on

Na Okresnom súde v Piešťanoch sa vo štvrtok 25. januára rozbehlo ďalšie kolo pojednávaní ohľadom neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou medzi bývalými zamestnancami Mestského úradu v Piešťanoch a jeho štatutárom primátorom Milošom Tamajkom. Žalobkyňa na prvom z pojednávaní navrhla doplnenie žaloby a od radnice požaduje vyplatenie ušlej mzdy v sume takmer 9 000 eur. Každý zo zamestnancov podal žalobu jednotlivo a celkovo sa vo viac ako desiatke sporov jedná o desiatky tisíc eur. 

V súdnych sporoch proti Mestu Piešťany a jeho zástupcovi Milošovi Tamajkovi vystupujú ako žalujúca strana zamestnanci, ktorým bolo oznámené na základe zmien organizačnej štruktúry ku dňu 27. 8. 2015 zrušenie ich pracovných miest. Šumy o prepúšťaní na úrade rezonovali už od februára, kedy sa mal objaviť aj dokument s názvom Končia, ktorý mal obsahovať mená nežiadúcich zamestnancov.

Advertisement
Hello GPT

„Prišiel február 2015, kedy som sa dozvedela o zozname pracovníkov, ktorí končia. Keď som uvidela na tomto zozname svoje priezvisko, tak ma to veľmi znepokojilo a pobúrilo, prečo sa moje meno nachádza na takomto zozname. Bolo to pre mňa stresujúce z obavy, že by som mohla prísť prípadne o prácu,“ uviedla vo svojej obsiahlej výpovedi jedna zo žalujúcich zamestnankýň.

Ako ďalej povedala, s jej pracovným počítačom malo byť bez jej vedomia manipulované, malo dôjsť k sťahovaniu informácií, údajov a súborov. V marci dokonca nasledovalo odobratie počítača, ktorý mal prísť odobrať neznámy muž v sprievode vtedajšej prednostky Mestského úradu Dáše Rehákovej. Počas úvodných mesiacov roka mala na úrade panovať celkovo zlá atmosféra, súčinnosť s vedením mesta bola problematická a k zamestnancom sa nedostávala pošta, čo spôsobovalo predlžovanie čakacích lehôt pre vybavenie žiadostí obyvateľov mesta a sťažnosti. Zamestnanci mali dostávať úlohy týkajúce sa vykazovania činnosti, napríklad v apríli to bolo vypracovanie časového rozsahu vykonaných prác za rok 2014 v hodinách a minútach čo predstavovalo nadmernú administratívnu záťaž.

Advertisement
Hello GPT

Stranu žalujúcich zamestnancov zastupoval aj tentoraz advokát Branislav Jurga, ktorý v spore prostredníctvom substitučnej plnej moci nahradil Romana Kvasnicu. Mesto Piešťany obhajoval JUDr. Mojžiš z Advokátskej kancelárie Mojžiš a partneri.

Kde sa vzal zoznam s názvom Končia?

Jedným z bodov pojednávania sa stal aj materiál obsahujúci menný zoznam zamestnancov s nadpisom Končia a Miloš Tamajka odpovedal v tejto súvislosti na viaceré otázky Branislava Jurgu. Primátor vo svojich odpovediach uviedol, že nemá vedomosť o tom, že by tento záznam vyhotovil a ani že by ho poslal zo svojej mailovej adresy vtedajšej prednostke Mestského úradu Dáši Rehákovej a viceprimátorovi Michalovi Hynekovi. Podľa jeho slov zoznam mien zamestnancov videl zverejnený v miestnom tlačenom periodiku a i keď tento dokument obsahoval mená niektorých pracovníkov, ktorí na úrade skončili, bolo v ňom aj množstvo ďalších zamestnancov, ktorí na radnici stále zastávajú svoje funkcie.

„V roku 2015 v priebehu mesiaca apríl až jún došlo na základe predchádzajúcich personálnych analýz k rozhodnutiu vedenia o príprave podkladov k prijatiu racionalizačných opatrení. Tieto racionalizačné opatrenia mali v budúcnosti ukázať či je možné zlúčiť jednotlive odbory, uskutočniť racionalizáciu a zefektívniť činnosť úradu. Na toto boli určené osoby, poverená bola inžinierka Kiššová, ktorá so skupinou pracovníkov, kde bolo zastúpenie z právneho a personálneho oddelenia, začali vykonávať a vyhovovať dokumenty, ktoré by naštartovali tento proces,“ uviedol vo svojej výpovedi primátor Miloš Tamajka.

Advertisement
Hello GPT

Primátorovi boli podľa jeho vyjadrenia priebežne dodávané, záznamy o činnosti jednotlivých zamestnancov. Po uskutočnení analýzy a vyhotovení podkladov mu bolo doručené, že organizačná zmena na úrade sa týkala pozícii a nie mien, pričom proces bol konzultovaný s odbormi. Podľa jeho slov bola organizačná štruktúra Mestského úradu príliš rozsiahla a nepovažoval za opodstatnené, aby tu pôsobil primátor, prednosta, 4 riaditelia jednotlivých odborov, 9 vedúcich odborov, ktorí mali pod sebou ďalších odborných referentov.

Sudkyňa Zuzana Malovcová po vypočutí oboch strán pojednávanie odročila na 17. apríla 2018, ako svedkyne by sa mali dostaviť Ľudmila Kiššová, ktorá bola zodpovedná za vypracovanie analýzy organizačnej štruktúry a bývalá prednostka Mestského úradu Dáša Reháková. 

Advertisement
Hello GPT

-red/Zdroj: Okresný súd Piešťany/aktualizované-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články