Connect with us

Aktuality

Subjekty, ktoré chcú podporu z Rezortu Piešťany, o ňu musia požiadať do konca roka. V novom systéme je viacero otáznikov

Published

on

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany každoročne participuje a podporuje aktivity  cestovného ruchu a kultúry. V zmysle stanov o nasmerovaní prostriedkov organizácie na jednotlivé aktivity rozhoduje valné zhromaždenie zložené z predstaviteľov členov Rezortu Piešťany. Rezort prišiel začiatkom decembra s novinkou, že všetky subjekty, ktoré chcú podporu OOCR v budúcom roku musia o ňu požiadať žiadosťou do konca aktuálneho mesiaca.

„Každý, kto sa chce uchádzať o pridelenie finančných príspevkov na projekt súvisiaci s rozvojom turizmu v tomto regióne, musí podať žiadosť. Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2019 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované,“ informovali predstavitelia oblastnej organizácie.

„Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov,“ upresnila v tlačovej správe zaslanej médiám riaditeľka Rezortu Piešťany  Tatiana Nevolná. „Našou snahou je vniesť takto transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.“

Nejasnosti v zásadách poskytovania príspevkov

„Náš festival bol Mestom Piešťany a oblastnou organizáciou cestovného ruchu už viac ráz podporený. Snaha zjednotiť spôsob podávania žiadostí o príspevok je fajn a vítaná. Po prečítaní zásad mi ale nie je úplne jasné, či bude systém v budúcom roku pokračovať tak ako doteraz, kedy Rezort Piešťany priamo financoval jednotlivé výdavky projektu, alebo pôjde o pridelenie dotácie, s ktorou bude v súlade s pravidlami narábať podporený subjekt. Či to bude tak, alebo onak, sú v zásadách body, ktoré si odporujú a bolo by treba tieto veci vyjasniť,“ hovorí Tomáš Klenovský, výkonný riaditeľ filmového festivalu Cinematik.

Podľa  Tatiany Nevoľnej, riaditeľky OOCR Rezort Piešťany, sa bude pri každom podporenom projekte postupovať individuálne a podľa potreby sa bude voliť mechanizmus financovania. 

 

Kritéria hodnotenia projektov nie sú

Prijaté žiadosti má posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2020. Nikde vo zverejnených zásadách, ale oblastná organizácia neuvádza presné kritériá posudzovania žiadostí a metodiku prideľovania finančných prostriedkov. Definované sú podmienky, ktoré musia záujemcovia splniť v rámci žiadosti a po schválení príspevku. 

 

Rezort momentálne podľa informácií zverejnených na jeho webovej stránke nevie konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom. „V budúcoročnom rozpočte má Rezort Piešťany stále niekoľko otvorených položiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. V každom prípade môžeme povedať, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania,“ uvádzajú predstavitelia organizácie.

Niektoré podujatia, či projekty, ktoré v minulosti dostávali podporu z oblastnej organizácie cestovného ruchu, sú vyslovene neziskového charakteru. Ich organizácia je závislá na podpore Mesta Piešťany, respektíve Rezortu Piešťany. V prípade, krátenia rozpočtu a nedostatku financií sa môže stať, že ich organizátori jednoducho nebudú realizovať. Doteraz platné stanovy Rezortu Piešťany hovoria, že rozdelenie prostriedkov na jednotlivé účely schvaľuje valné zhromaždenie tvorené predstaviteľmi jednotlivých členov Rezortu Piešťany. Podiel hlasov jednotlivých členov je závislý od výšky ich členského príspevku. Ak teda Mesto Piešťany dáva členský príspevok orientačne 100-tisíc eur a ostatné subjekty prispievajú po 1000 eur, tak hlavné rozhodovacie právo má Mesto Piešťany a jeho primátor Peter Jančovič.

Problémom môže byť informovanosť

 Ak sa bude dôsledne dodržiavať aktuálne nastavená podmienka, že Rezort podporí len projekty s podanou žiadosťou do konca decembra, môžu mať organizátori, či subjekty, ku ktorým sa táto informácia nedostane, problém.

„Očakávali by sme, že pri takto zásadnej zmene, budeme o nej informovaní priamo. Aktuálne sme sa o tom dozvedeli iba sprostredkovane cez ďalšieho človeka, ktorý čítal článok zaoberajúci sa touto témou. Stačilo by všetkým subjektom, s ktorými Rezort v minulosti spolupracoval na projektoch, alebo vie, že v tejto oblasti pôsobia, poslať informáciu priamo emailom,“ povedali zástupcovia jedného z potencionálnych záujemcov o podporu z OOCR.

Ak sa chcete o žiadosti o príspevok momentálne dozvedieť na webovej stránke Rezortu Piešťany informácie na titulnej strane nezískate. Musíte buď použiť vyhľadávanie či už priamo na stránke, alebo prostredníctvom vyhľadávača, prípadne poznať priamy link www.visitpiestany.sk/ziadost-o-prispevok.

Dotácia z ministerstva sa schvaľuje až v polovici roka. Pre subjekty, ktorým Rezort sľúbi podporu z týchto zdrojov, to znamená neistou vo výške podpory

Rezort Piešťany v zverejnených informáciach uvádza, že do 15. februára 2020 zverejní na svojej webovej stránke, ktoré projekty podporí. Podľa zásad poskytovania finančných príspevkov môžu byť projekty financované z členských príspevkov OOCR Rezort Piešťany a z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na aké projekty a v akej výške dostane oblastná organizácia príspevok z ministerstva sa dozvie až začiatkom leta.

Tu môže vzniknúť ďalší problém. Ten si predstavitelia Rezortu zjavne uvedomujú, keďže v zásadách píšu: „V prípade, že príspevok bude odsúhlasený a viazaný na dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a dotácia nebude odsúhlasená ministerstvom v plnej výške, bude potrebné príspevok o alikvotnú čiastku krátiť.“ To však môže spôsobiť značné problémy organizátorom, ktorí stavajú rozpočet svojich podujatí začiatkom roka a budú v neistote, či a aký objem prostriedkov vôbec dostanú. 

Pri vyššie definovanom systém je tiež otázne, čo s vítanými aktivitami a projektami, ktoré sa objavia v priebehu roka. V minulosti si Rezort práve pre takéto prípady nechával rezervu, aby ich vedel podporiť, respektíve vedel na tento účel využiť prostriedky, ktoré ušetril zo svojich výdavkov. Toto samozrejme môže oblastná organizácia urobiť aj aktuálne, avšak už by neplatilo tvrdenie, že podporené budú len projekty, ktoré podajú žiadosť do konca roka 2019. 

-th-

 

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články