Silný prúd v noci odtrhol kotvu plavidla a o niekoľko metrov ho posunul. Vodohospodári stroj dnes ráno zabezpečovali proti poškodeniu. Museli z neho odstrániť naplaveniny.

bager 01

K nehode prišlo okolo polnoci. Vodný bager bol zakotvený na pravom brehu, približne na úrovni hotela Slovan. Voda však vytrhla jeho kotvu a plavidlo sa posunulo o niekoľko metrov.

Podľa informácií z miesta nehody sa nič vážne nestalo. Problémy spôsobovali iba zachytené zbytky stromov, ktoré museli pracovníci Povodia Váhu z plavidla odstrániť.

Vodohospodári počkajú, kým hladina Váhu trocha opadne a potom bager dostanú do správnej polohy.

(mp)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972