Niekoľkoročné štúdium zakončilo 22 žiakov Strednej odbornej školy Rakovice učebných odborov záhradník, viazač – aranžér kvetín a poľnohospodárska výroba v dňoch 18.-20.6.2018 záverečnými skúškami. Počas týchto dní ukázali, že sú pripravení po teoretickej aj praktickej stránke do praxe. 

Záverečné skúšky pozostávali z písomnej, ústnej a praktickej časti a žiaci vykonávali také úlohy, ako napríklad zhotovenie svadobného venca na dvere, dušičkového venca, venca na dvere kostola pri príležitosti 1. svätého prijímania, realizovali výsadbu a ošetrovanie rastlín, poznávanie rastlín, ošetrovanie porastu na záhone, ošetrovanie teliat a prasiat v poľnohospodárskom podniku.

Záverečné skúšky prebiehali v príjemnej atmosfére a výsledky odrážali zodpovednú prípravu a pracovné nasadenie žiakov. Skúšky sa konali v odborných učebniach SOŠ Rakovice, ale v tomto roku aj v prevádzke PVOD Kočín Šterusy.

Rodičia absolventov aj pedagógovia s hrdosťou sledovali slávnostné odovzdávanie výučných listov a odmeňovanie najúspešnejších žiakov. Niektorí absolventi si zvolili možnosť ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu a získanie maturity, ostatní budú svoje zručnosti a vedomosti uplatňovať v praxi. V každom prípade im prajeme veľa úspechov pri uskutočňovaní ich plánov.

Z. Bučková / SOŠ Rakovice

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972