Connect with us

Aktuality

Stromy v parku mali hubou napadnutú korunu

Published

on

Čitateľ PNiek poslal do redakcie pred pár dňami podnet, že pri vchode do parku od Kursalonu boli vyrúbané dva, na prvý pohľad zdravé stromy. O stanovisko k jeho podnetu sme požiadali Služby mesta Piešťany (SMP), ktoré nám okrem vyjadrenia poslali aj arboristické posudky. Podľa odborníkov boli stromy rizikové, lebo ich korunu napadla drevokazná huba. Hoci kmene sa mohli zdať v poriadku, rozvetvené, rozpadajúce sa konáre predstavovali pre okoloidúcich nebezpečenstvo. Povolenie na ich výrub dostali služby ešte v roku 2014, po jeho pozastavení primátorom zostavili komisiu, ktorá stav označených stromov znovu posudzovala. 

DSC00849„Dreviny, aj keď sa laikovi javia na prvý pohľad ako zdravé, boli odborníkmi vyhodnotené ako rizikové pre obyvateľov,“ uviedla riaditeľka SMP Hana Dupkaničová. Stromy boli podľa nej povolené na výrub rozhodnutím ešte z roku 2014. Po vyhlásení primátora Miloša Tamajku o zákaze výrubu v parku, vytvorili odbornú skupinu, ktorú tvorili pracovníci Služieb mesta Piešťany, mestského úradu, oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, ktorí majú na starosti životné prostredia, a tiež Okresného úradu Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá stromy, určené na výrub opätovne posúdila.

„Na základe výsledkov z dvoch obhliadok drevín (zo dňa 17.12.2015 a 21.01.2016) boli okrem iných aj tieto dve dreviny posúdené ako rizikové,“ vysvetlila riaditeľka a doplnila, že záujem verejnosti víta, ale zároveň treba vysvetliť, že na službách nikto nemá záujem rúbať stromy bez riadneho posúdenia: „SMP majú na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť. A to starostlivosťou a pestovateľskými zásahmi zabezpečiť rast zdravých a pekných stromov v meste. Posudzovaním zdravotného stavu, zdravotných rizík a bezpečnostných rizík zabezpečujeme pre obyvateľov, aby sa mohli bez obáv pohybovať po meste, po parku, po sídliskách a nemuseli myslieť na to, že im na hlavu spadne konár, alebo nebodaj kus stromu. Médiami a verejnosťou boli už prezentované informácie, že niektoré dreviny v meste sú prestarnuté a pre mestské prostredie už nevhodné.“

Advertisement
Hello GPT

DSC00860DSC00847Povolenie na výrub rizikových stromov v parku je zatiaľ stále platné a jeho výkon bude pokračovať postupne v najbližšom období, podľa riaditeľky však určite nie je dôvod na paniku, naopak, stav parku by mala konečne zlepšiť i nová výsadba.

DSC00855K svojej odpovedi pre PNky Hana Dupkaničová priložila aj stanovisko arboristov pre označené stromy:

Dreviny z rozhodnutia č. RŽP-21352/05/14-Šk, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2014

1 ks lipa malolistá, identifikačný štítok 000037 (317):

Advertisement
Hello GPT

Výrub z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti – statické pomery – riziko rozpadu primárnej koruny – vysoké zaťaženie kmeňa v priestore tlakovej vidlice – riziko náhlej deštrukcie –nestabilný – ohrozujúci

Zdravotný stav:

Advertisement
Hello GPT

Tlakové vetvenie primárnej koruny s rozsiahlymi dutinami s rozkladajúcim sa drevom spôsobené drevokaznými hubami.

Manažment rizík:

Advertisement
Hello GPT

Cieľ dopadu pri deštrukcii koruny stromu chodníky pre peších v aleji parku, parkových lavičiek. Priame možné vysoké riziko ohrozenia zdravia obyvateľov pohybujúcich sa v danej lokalite.

1 ks pagaštan konský, identifikačný štítok 184:

Advertisement
Hello GPT

Výrub z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti – statické pomery – rozpadnuté tlakové vetvenie sekundárnej koruny zasahujúce do kmeňa – zlom kmeňa – riziko náhlej deštrukcie kmeňa a koruny– nestabilný – ohrozujúci.

Zdravotný stav:

Advertisement
Hello GPT

Rozpadávajúce tlakové vetvenie sekundárnej koruny, zasahujúce do kmeňa prejavujúce sa trhlinami v kmeni, s rozsiahlymi hnilobnými dutinami s rozkladajúcim sa drevom v korunnom vetvení a kmeni spôsobené drevokaznými hubami po hlavovom reze v predošlom období.

Manažment rizík:

Advertisement
Hello GPT

Cieľ dopadu pri deštrukcii koruny  a celého stromu chodníky pre peších v aleji parku, parkových lavičiek. Priame možné vysoké riziko ohrozenia zdravia obyvateľov pohybujúcich sa v danej lokalite.

DSC00847

-ad-, foto: K. Belas

Advertisement
Hello GPT

 

Prečítajte si tiež: Odborníci zo Služieb by mali byť súčasťou tvorby mestského prostredia

Advertisement
Hello GPT

 

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články