Obyvatelia Európskej únie mohli v najväčšom online prieskume, aký kedy únia robila vyjadriť svoj názor či sú za striedanie zimného a letného času, alebo za jeho zrušenie. Podľa výsledkov sa až 80 percent respondentov vyjadrili pre ukončenie striedania.

Európska komisia by tak mala ešte dnes schváliť návrh na zrušenie pravidelného prechodu na letný čas. Povedal to jej predseda  Jean-Claud Juncker. Pre zavedenie celoročného jednotného času musí s návrhom súhlasiť ešte Európsky parlament a jednotlivé členské štáty EU. 

V dotazníkoch prieskumu sa vyjadrilo 4,6 milióna ľudí z 500 miliónov obyvateľov Európskej únie. Najväčší záujem bol u ľudí v Nemecku, ktorých hlasovali tri milióny.

Zmena času od roku 1916

Systém striedania času vymyslel koncom 18. storočia americký vedec Benjamin Franklin. Podľa Wikipédie nechcel zaviesť zmenu času, ale naučiť ľudí chodiť spať skôr a lepšie využívať denné svetlo. Jeho nápadom sa v roku 1916 inšpirovali niektoré európske krajiny, vrátane Rakúsko-Uhorska, a tak bol letný čas po prvýkrát zavedený aj na Slovensku. Každoročne u nás funguje od roku 1979 a napriek úvahám o jeho zrušení, sme sa vstupom do Európskej únie zaviazali k jeho dodržiavaniu. Pôvodne naplánovala smernica EÚ začiatok a koniec letného času na poslednú marcovú a poslednú októbrovú nedeľu až do roku 2011. Neskôr, ale zrušenie odložila.

red Zdroj: CT

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972