Aktuality

Stredoškoláci z celého Slovenska prídu do Piešťan na prehliadku SOČ

By 23. apríla 2012No Comments

Tento týždeň sa v Piešťanoch uskutoční 34. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V dňoch 24. – 27. apríla 2012 na nej bude súťažiť spolu 272 stredoškolákov v 17 súťažných odboroch. Vyhlasovateľom SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Celoštátnu prehliadku SOČ zabezpečuje Hotelová akadémia (HA) Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v spolupráci so Strednou odbornou školou záhradníckou na Brezovej 2 v Piešťanoch.

Slávnostné otvorenie podujatia je naplánované na stredu 25. apríla 2012 v Dome umenia o 19.30 hod. Žiaci budú obhajovať svoje práce vo štvrtok 26. apríla 2012. V ten istý deň o 19.30 hod. sa uskutoční v Dome umenia aj slávnostné vyhodnotenie celoštátnej prehliadky.

Súťaž je sprístupnená verejnosti a informácie o jej priebehu budú denne aktualizované na webovej stránke HA Ľudovíta Wintera (www.hastropy.sk).

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia na stredných školách. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže v oblasti prírodných, spoločenských, ekonomických či technických vied. Jej cieľom je okrem iného prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov SŠ a viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.

Zoznam súťažných odborov: Problematika voľného času, Matematika, fyzika, Chémia, potravinárstvo, Biológia, Geovedy (geografia, geológia, geodézia), Zdravotníctvo, Pôdohospodárstvo a životné prostredie, Hotelierstvo a cestový ruch, Strojárstvo, hutníctvo, doprava, Stavebníctvo a interiérový dizajn, Informatika, Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie, História, politológia, filozofia, právne vedy, Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, Ekonomika a riadenie, Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba, Pedagogika, psychológia, sociológia.

Text: TS

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972