Poslanci krajského zastupiteľstva v stredu zrejme rozhodnú o zrušení školy, ktorá kedysi vzdelávala zamestnancov Trikoty. V tomto roku ju navštevuje 52 žiakov, od septembra 2015 budú chodiť do Rakovíc alebo Piešťan.

REKLAMA

kia akcia

Podľa materiálu predloženého na rokovanie krajského zastupiteľstva príde bližšie neurčený počet zamestnancov Strednej odbornej školy Vrbové o prácu. Niektorí z nich prijali ponuku pracovať v neďalekých SOŠ Rakovice a SOŠ obchodu a služieb v Piešťanoch. Práve tam zamieri aj zbytok žiakov, 21 ich v tomto školskom roku ukončí štúdium.

Kraj zdôvodňuje zrušenie školy nezáujmom nových žiakov a s tým spojeným poklesom rozpočtu. V ňom bude do konca tohto roka chýbať 86 144 eur.

S návrhom na vyradenie zo siete škôl súhlasili príslušné komisie aj Rada TTSK. Krajskí poslanci budú v utorok popoludní rozhodovať aj o zrušení internátu a jedálne Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch.

História strednej odbornej školy Vrbové siaha na začaitok 50. rokov minulého storočia, kedy sa začalo vzdelávanie zamestnancov Trikoty. Odevné učilište vzniklo v roku 1979, medzi jeho štúdijné odbory patrili krajčír, mechanik, operátor odevnej výroby. Od konca 90. rokov škola otvorila odbor kaderník a nadstavbové štúdium odevníctvo a podnikanie v remeslách.

Text: Martin Palkovič Foto: sosvrbove.edupage.org

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972