Všetci ľudia dobrej vôle sú pozvaní v utorok 24. decembra do priestorov fary pri Kostole sv. Štefana v Piešťanoch.  Deti, ale i dospelí, si opäť môžu spríjemniť Štedrý deň a čakanie na večer návštevou živého betlehemu. 

Program začína  14:00 h a potrvá do 16-tej. Pripravené sú dva krátke divadelno-dramatické vstupy na začiatku o 14-tej a následne o 15-tej hodine.  Príďte navštíviť malé Jezuliatko v priestoroch fary pri Kostole sv. Štefana na Štefánikovej 136 v Piešťanoch.

Svätá rodina, anjeli, pastieri, traja králi, ale zvieratká sa už teraz tešia na vašu prítomnosť, keď si aj takýmto spôsobom môžete prežiť bližšie podstatu kresťanských Vianoc, teda narodenie Ježiša Krista.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972