Connect with us

Aktuality

Stavebnou činnosťou v Ratnovskej zátoke si zavarili. Vec už rieši aj polícia

Published

on

Piešťanci i hostia sa zrejme potešeli rekonštrukcii areálu Wake Soul v Ratnovskej zátoke a vzniku lokality s charakterom prímorského letoviska. Realizovala ju spoločnosť Labonte s aktuálnym sídlom v Nitre. Podľa Mesta Piešťany však stavebná činnosť prebiehala  bez potrebných povolení a investor nereagoval na výzvy na zastavenie prác. Štátna ochrana prírody podala podnet na preskúmanie konania podľa Trestného zákona na políciu.

„V prípade zátoky „Wake Soul Bearded Brothers“ ide o nepovolenú stavbu z hľadiska stavebného – investorovi boli stavebné práce v priebehu mesiaca máj viackrát zastavené, avšak na písomnú výzvu ani na výzvy počas vykonania štátneho stavebného dohľadu priamo na mieste stavby nereagoval. Bol predvolaný na osobné rokovanie u primátora mesta, na ktoré sa síce dostavil, avšak následne bez akéhokoľvek uposlúchnutia výzvy na zastavenie prác v budovaní areálu pokračoval. Dňa 20. júna sa zúčastnil na prerokovaní správneho deliktu,“ informovala hovorkyňa Mesta Piešťany Drahomíra Moretová.

Podľa Petra Puchalu, riaditeľa Správy CHKO Malé Karpaty spadajúcej pod Štátnu ochranu prírody SR je situácia ohľadne vodnolyžiarskeho areálu komplikovaná. „Ako prvá k nám prišla žiadosť na výstavbu vonkajšieho bazéna v tomto areáli. Túto sme posudzovali podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, čo je posúdenie vplyvov na Chránené vtáčie územie. To nepreukázalo významné vplyvy na predmety ochrany. Na umiestnenie stavby v štvrtom stupni ochrany, ktorý platí v Chránenom areali Sĺňava je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je Okresný úrad v sídle kraja. Medzičasom však stavebník podal ďalšie žiadosti, ktoré znásobovali činnosť v uvedenom areáli a v zhruba v rovnakom čase, keď ešte nebolo vydané rozhodnutie o súhlase, začal so samotnou stavbou. Tu je potrebné povedať, že k danej činnosti potrebuje stavebné povolenie, ktoré vydáva stavebný úrad, bez ktorého začal stavať,“ popisuje priebeh udalostí P. Puchala.

Vyjadrenie k celej situácii sme sa snažili získať aj od vlastníkov firmy Labonte Patrika Masára a Džemila Šefkii. Od prvého sa nám nepodarilo získať spätnú väzbu. Džemil Šefkii telefón zodvihol, avšak na vysvetlenie, čo chceme reagoval slovami: „Prečo voláte mne, nepýtajte nič. Dovidenia.“

Problémom nie je len stavebná činnosť, ale i hlučné podujatia

Okrem stavebnej činnosti sú problémom aj podujatia, ktoré súčasní prevádzkovatelia areálu organizujú v lokalite so štvrtým stupňom ochrany. „Organizátor vôbec neuviedol podrobnosti k jednotlivým podujatiam, iba jednotlivé dátumy. Naše stanovisko k organizovaniu akcii bolo nesúhlasné a orgán ochrany prírody mu vydal zamietavé rozhodnutie na jednotlivé akcie. Súhlasili sme iba s jednou
akciou v auguste 2019,“ hovorí P. Puchala. Ten vidí najväčší problém v tom, že stavebník a organizátor nepodal komplexné informácie o svojich zámeroch, aby ich bola Správa CHKO Malé Karpaty pod ktorú Sĺňava spadá, posúdiť od začiatku a vyhodnotiť ich. „Na stavebnú
činnosť v areáli sme podali podnet na preskúmanie konania podľa Tresného zákona na Políciu SR a na organizované akcie podnet na nedodržanie podmienok rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Uvedené orgány sú kompetentné riešiť danú vec,“ hovorí P. Puchala.

Piešťanský stavebný úrad má teraz všetky stavby a spevnené plochy v areáli povoľovať v režime dodatočného povolenia, ktorého podmienkou je ale preukázanie, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. „Stavebník musí okrem ostatných dokladov a podkladov predložiť aj súhlasné stanoviská dotknutých orgánov. Bez predloženia kladných stanovísk nebude možné stavbu dodatočne povoliť, to platí aj v prípade jedného negatívneho stanoviska. Mesto Piešťany vzniknutú situáciu rieši aj s príslušnými orgánmi ochrany prírody, teda Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Malé Karpaty, Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o ŽP, nakoľko prevádzkovateľovi areálu neboli udelené výnimky na realizáciu ohlásených podujatí v areáli,“ povedala D. Moretová. Podľa jej vyjadrenia  sa na piešťanskom mestskom úrade uskutočnili rokovania so zástupcami orgánov ochrany prírody aj za prítomnosti prevádzkovateľa areálu. „Máme informácie, že kompetentný pracovník ŠOP – Správy CHKO Malé Karpaty bol za prítomnosti štátnej polície aj pred začatím akcie dňa 15.6.2019 priamo v areáli za účelom jej zastavenia – bohužiaľ, opätovne nebola výzva rešpektovaná. Počínanie prevádzkovateľa bude riešené aj po linke ŠOP a Inšpekcie životného prostredia,“ dodala Drahomíra Moretová.

-th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články