Spoločnosť Horezza prevádzkujúca Kúpeľný ústav F.E.Scherera v centre Piešťan môže vyžívať prírodnú liečebnú vodu z vrtu VLÚ-3. Rozhodla o tom Štátna kúpeľná komisia 21. septembra. Mesto Piešťany zverejnilo toto rozhodnutie na úradných tabuliach 22. októbra, odkedy plynie 15-dňová lehota, kedy je možné voči tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu.
2015-10-23 15.04.59 vrt vku vlu 3

Vrt v hodnote 500-tisíc eur bol dokončený v decembri 2013. Jeho hĺbka je 630 metrov a teplota vody po navŕtaní bola 35 °C. Kúpeľná komisia odobrila maximálne čerpanie 3,4 l/s, tak ako stanovilo využiteľné množstvo vody zo zdroja Ministerstvo životného prostredia.

Prírodnú liečebnú vodu môže spoločnosť Horezza využívať na vonkajšiu balneoterapiu, teda vaňové a bazénové kúpele a na vnútornú balneoterapiu čo predstavuje pitné procedúry. V rozhodnutí Štátna kúpeľná komisia stanovila viacero podmienok, ktoré musí spoločnosť splniť od umiestnenia prietokomera na každý účel zvlášť až po uzatvorenie novej zmluvy s vodárenskou spoločnosťou ohľadom odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Vrt VLÚ-3 bol navŕtaný vedľa pôvodného vrtu VLÚ-1, ktorý postupne strácal výdatnosť  a došlo taktiež k jeho zborteniu. Teplota pôvodného vrtu bola v závere jeho využívania iba 15°C.

-th- Foto: mp a th

Čítajte tiež:

Nový termálny vrt pri Kúpeľnom ústave F. E. Scherera stál 416-tis. eur

Nový vrt chcú dať vojaci do prevádzky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972