Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosť /EUCPN/ každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku je témou prevencia kriminality páchanej na senioroch, ktorí sa často stávajú obeťami násilnej, ekonomickej a majetkovej kriminality, a to najmä pre ich dôverčivosť, ochotu pomôcť, bezbrannosť, sociálnu izoláciu, zlý zdravotný stav a vyšší vek. Podvodníci dokážu zo starších ľudí pod rôznymi zámienkami vymámiť celoživotné úspory a práve projekty v rámci Európskej ceny za prevenciu kriminality majú seniorom v budúcnosti pomôcť. 

dochodkyne-ilustr

Víťazný projekt Európskej ceny za prevenciu kriminality bude vyhlásený počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi (Best Practice Conference EUCPN), ktorá sa uskutoční v 14. – 15. decembra 2016 v Bratislave. Ocenený bude finančnou odmenou vo výške 10 000 eur. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 eur.

Každý členský štát Európskej únie môže do súťaže prihlásiť jeden projekt. Výber najlepšieho projektu za Slovenskú republiku sa uskutoční prostredníctvom národného kola súťaže, ktoré sa uskutoční koncom septembra 2016 v zasadacej miestnosti Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave a o výsledkoch bude sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality informovať prostredníctvom koordinátorov prevencie kriminality okresných úradov v sídlach krajov a na internetovej stránke MV SR www.minv.sk.

-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Foto: archív, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972