Člena dozornej rady spoločnosti Letisko Piešťany Stanislav Brečka sa 13. októbra vzdal funkcie, pričom jedným z dôvodov mali byť aj jeho  „zistenia ohľadom spôsobu fungovania“. Zároveň tým skončil svoje pôsobenie jediný zástupca Mesta Piešťany v dozornej rade a orgánoch letiskovej spoločnosti. Letisko tak prišlo o schopného manažéra, ktorý sa v uplynulom období zaslúžil o rozvoj Vojenského kúpeľného ústavu F. E. Scherera a mal za sebou rozsiahle manažérske skúsenosti zo Slovenska i zahraničia. V dozornej rade pôsobí ako predseda naďalej bývalý primátor Mesta Piešťany Remo Cicutto, ktorého do funkcie navrhol zástupca Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.

„Dôvodom môjho vzdania sa funkcie boli moje zistenia ohľadom spôsobu fungovania orgánov spoločnosti a následne skutočnosť, že z mojej pozície radového člena DR som nemal možnosť akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie spoločnosti,“ vysvetľuje S. Brečka.

„Z môjho 3 mesačného pôsobenia vo funkcii a po preštudovaní všetkých dostupných materiálov spoločnosti, ale takisto aj na základe dlhoročných skúseností vo funkcii krízového manažéra, kde som sa potýkal s podobnými prípadmi musím konštatovať, že predstavenstvo a riaditeľ spoločnosti vedú spoločnosť pre mňa neprijateľným a neodborným spôsobom, ktorý nie je v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov.“

Na situáciu v dozornej rade zareagoval aj primátor Miloš Tamajka: „Potvrdili sa moje slová, že dozorná rada dlhodobo neplní svoju funkciu a jej členova neupozorňujú na chyby predstavenstva a manažmentu letiska. Zároveň ma veľmi mrzí, že neboli zapracované návrhy pána Brečku na riešenie.“

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972