SPPoločne: Rozhodnite, ktorý projekt dostane finančnú podporu

SPPoločne: Rozhodnite, ktorý projekt dostane finančnú podporu

22. mája 2014 Off Od

Projekty z nášho regiónu opäť potrebujú naše hlasy. Vďaka niekoľkým klikom môže každý rozhodnúť, kam budú smerovať peniaze z Nadácie SPP. Projekty, o ktorých v hlasovaní rozhodne verejnosť, dostanú spolu až 200-tisíc eur.

drezinyO priazeň hlasujúcich sa uchádzajú aj preteky pákových drezín

V Piešťanoch má šancu získať finančnú podporu projekt s názvom Malí umelci. Podľa jeho autorov zo Základnej školy F. E. Scherera je zameraný na podporu záujmovej mimoškolskej umeleckej činnosti detí. Jeho cieľom je rozvíjať talenty z oblasti tanca, výtvarného umenia, recitácie, spevu, aranžovania a podobne. Ďalším cieľom je spropagovať a priblížiť umenie, ktoré by malo byť súčasťou nášho každodenného života.

Občianske združenie Čango sa uchádza o prostriedky na využívanie železničnej trate medzi mestami Piešťany a Vrbové. Túto trať je možné využiť na veľmi špecifickú prevádzku jazdami drezín pre širokú verejnosť a nostalgickými jazdami historických vlakov. „Usporiadaním majstrovstiev v jazde na drezinách sa umožní športové vyžitie prihláseným šesťčlenným družstvám,“ píšu v projekte zástupcovia OZ Čango.

Občianske združenie Krajina Karpaty chce postaviť prístrešky v Čachtickej doline, ktorá je prirodzenou oddychovou zónou pre ľudí zo širokého okolia. Súčasťou výstavby turistických prístreškov majú byť workshopy, na ktorých priamo v teréne dobrovoľníci nadobudnú potrebné zručnosti a spoja ich so samotnou realizáciou.

Cieľom projektu spoločnosti Včeloz je výchova mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode a predovšetkým ku včelám. Zámerom je vylepšenie a rozvoj včelárskeho náučného chodníka, úprava okolia, zabezpečenie jestvujúcich exponátov a pomôcok pre lepšiu názornosť pri výchove mládeže a propagácii včiel a včelích produktov. Včeloz chce privítať na náučnom včelárskom chodníku školy z regiónu a podporovať včelárske krúžky mladých včelárov v Drahovciach a v Piešťanoch.

(mp)