Dvadsaťštyri piešťanských športových klubov podalo žiadosti o dotácie vo výške takmer 40-tisíc eur. V mestskom rozpočte je na dotácie pre oblasť športu a rekreácie vyčlenených 15-tisíc eur.

 

Celkovo bolo podaných 26 žiadostí, z toho osemnásť do 1000 eur a ostatné nad túto hodnotu. Najviac prostriedkov požaduje TJ Sĺňava Piešťany a Prvý futbalový klub. Oba by chceli od mesta po 5000 eur. Vodáci, ktorí združujú rýchlostných kanoistov, veslárov i jachtárov by chceli peniaze na zabezpečenie a organizáciu športových podujatí a taktiež prenájom telocviční. Zámerom futbalistov je použiť dotáciu na organizovanie dní otvorených dverí, letných kempov a súťaží.

OZ Black Swans Triclub Piešťany požaduje dotáciu 3 800 eur na Nočný beh, ktorý organizuje a 3100 eur na Black Swans Spa Triatlon, ktorý by chceli zorganizovať po prvý raz.

HK Havrani Piešťany plánujú zakúpiť externý defibrilátor, ktorý by mal byť podľa hokejistov v každom stánku, kde sa prevádzkuje výkonnostný šport. Mesto žiadajú o 1152 eur, zbytok v sume cez 600 eur plánujú doplatiť z vlastných zdrojov. 

V mestskom rozpočte je aktuálne na dotácie na šport vyčlenených 15000 eur. Znamená to, že požadované čiastky sa jednotlivým klubom neujdu. Deje sa tak však každoročne. Asociácia športových klubov Piešťany, ktorá ich združuje takmer dve desiatky, vlani vyjadrila názor, že dotácie klubov by sa mali vyšplhať postupom času na 2 percentá bežného rozpočtu mesta, teda na sumu cca 400-tisíc eur. Zástupcovia AŠKPN už rokovali s novým vedením mesta, s akým výsledkom však zatiaľ nebolo verejne prezentované.  Ak bude chcieť Mesto Piešťany splniť požiadavky športovcov, bude musieť pristúpiť k opatreniam, ktoré pomôžu nájsť rezervy, alebo zvýšia príjmy na získanie požadovaného obnosu prostriedkov.

Prehľad požiadaviek o dotácie v oblasti telovýchova, šport a rekreácia pre rok 2019:

O dotáciach teraz budú rokovať komisie MsZ, následne mestská rada a zastupiteľstvo. Dotácie do 1000 eur môže udeliť v zmysle VZN priamo primátor bez súhlasu zastupiteľstva na základe odporúčania komisie.

-th- Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972