O sponzorsky vybudovanom chodníku na „Žilinskom“ cintoríne sme priniesli správu minulý piatok podľa informácií, ktoré zverejnilo mesto na svojej webovej stránke. Aby sme ich doplnili, uvádzame, že stavbu chodníka financovala Západoslovenská energetika a.s. a realizovala ju spoločnosť Zempress z Bašoviec, o čom informuje aj tabuľka na stĺpe verejného osvetlenia. Okrem komunikácie ten istý sponzor zabezpečuje na cintoríne aj reštaurovanie náhrobku Alexandra Šindelára.  

20160802_094015Alexander Šindelár (1888 – 1947) bol piešťanský rímsko-katolícky farár, dekan, starosta (1931-1938) Piešťan. Tragický skonal – zavraždili ho priamo v budove fary. Pieskovcový náhrobok je dielom piešťanského sochára Ladislava Ľudovíta Polláka a patrí do zoznamu pamätihodností mesta.

Zásluhy tohto aktívneho kňaza pripomína Piešťancom aj pamätná tabuľa na budove fary na Štefánikovej ulici. Dlho na nej chýbal reliéf Alexandra Šindelára a opraviť ju pred dvomi rokmi dali farníci tiež za pomoci darov a príspevkov.

Stav chodníka na cintoríne Žilinská cesta pred a po oprave:

20160315_16380220160315_16384520160802_09413220160802_094000Náhrobok A. Šindelára pôvodne a teraz:

20160315_16411420160802_094611_00020160802_094722V mene obyvateľov Piešťan si dovolíme všetkým zainteresovaným vyjadriť týmto poďakovanie za ich snahu a aktivity.

-red-, foto: T. Hudcovič, Článok obsahuje reklamné informácie

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972