V sobotu 25. apríla o 14:00 h sa vo farskom kostole sv. Štefana uskutoční spomienka na kňaza Branislava Bukovského. Svätú omšu bude celebrovať vdp. Peter Cibira. Pozývaní sú všetci, ktorí mali česť spoznať a zažiť Braňa Bukovského a spomenúť si na neho v modlitbách i rozhovoroch.

Bukovsky - 1.Vyrocie

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Po omši bude pripravený voľný program s malým občerstvením, fotkami, premietaním dokumentu zo života B. Bukovského a športovo – zábavný program pre celé rodiny.

V prípade záujmu o aktívnu pomoc kontaktujte:
Marcela: 0903 948 563
Pavla: 0907 502 503
Petra: 0905 158 077

Branislav Bukovský sa narodil 13. februára 1968 v Trnave. Za Kristovho kňaza bol ordinovaný 10. júna 1995. Pôsobil ako kaplán vo farnostiach Piešťany, Bratislava – Blumentál i Bratislava – Sv. Alžbety. Ako administrátor slúžil od roku 1999 vo farnosti Veľké Ripňany. V roku 2001 bol menovaný za farára do farnosti Bratislava – Devín a od roku 2006 pôsobil ako farár vo farnosti Bratislava – Kráľovnej Rodiny. Pôsobil zároveň ako cirkevný sudca a dlhé roky sa podieľal na výrobe náboženských programov v RTVS. Branislav Bukovský bol aj členom Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Zomrel náhle v nedeľu 23. marca 2014 vo veku 46 rokov vo Francúzsku.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972