Spoločnosť z Myjavy má zrekonštruovať materskú školu Detvianska

Spoločnosť z Myjavy má zrekonštruovať materskú školu Detvianska

27. júna 2018 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany podpísalo zmluvu na rekonštrukciu objektu Materskej školy Detvianska v sume 119 tisíc eur. Víťazom zákazky s nízkou hodnotu na uskutočnenie stavebných prác sa stala spoločnosť Ventana, s.r.o. z Myjavy. Podľa zverejneného dokumentu má zatepliť bloky A, B, D, vymeniť okná, ale aj realizovať kazetové podhľady, či rekonštrukciu okapových chodníkov. Najväčší pavilón C sa v zmluve nespomína.

Premetom zmluvy, ktorú podpísal primátor Miloš Tamajka je zateplenie objektu tepelnoizolačným kontaktným systémom, výmena okien, klampiarske práce, vnútorný obklad potrubí, prekrytie potrubí kazetovým podhľadom, predsadenie SDK steny – uzatvorenie 2 ks otvorov, rekonštrukcia odkvapových chodníkov budovy MŠ, rekonštrukcia oceľového vonkajšieho schodišťa s oplotením, rekonštrukcia vonkajšieho systému ochrany pred bleskom v súlade s platnými vyhláškami a normami. Podľa zmluvy majú byť presné rozmery okien s parapetmi zamerané pred realizáciou. Mesto v zverejnenej zmluve neuviedlo presný položkový rozpočet, či výkaz výmer, hoci má takúto zákonnú povinnosť i platné uznesenie mestského zastupiteľstva.

V minulom roku Mesto Piešťany realizovalo zaizolovanie základov bloku C proti vlhkosti a rekonštrukciu okapového chodníka pričom spoločnosti Damito za tieto práce zaplatilo 16-tisíc eur. Na objekte materskej školy je už taktiež vymenená zhruba polovica drevených okien za nové plastové.

V schválenom rozpočte Mesta Piešťany je na rekonštrukcie školských budov vyčlenených celkovo 160-tisíc eur, pričom priamo rekonštrukcia MŠ Detvianska sa v dokumente nespomína. Požiadavka zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu bola investovať minimálne 100-tisíc eur do výmeny okien na ZŠ F.E. Scherera, pričom počas prvého polroku zastupiteľstvo presunulo na tento účel taktiež ďalšie prostriedky z iných nerealizovaných rozpočtových položiek. Situácia s oknami v objekte ZŠ F.E. Scherera, kde sídli aj materská škola,  je vážna. Pri daždi cez rozpadávajúce sa okná tečie voda do miestností, ale okná tiež vypadávajú a  v zime cez medzery v nich riadne fúka. O výmene okien na ZŠ na sídlisku A. Trajan sa hovorilo aj na júnovej mestskej rade,  pričom odznela informácia, že zatiaľ ešte súťaž na dodávateľa nezačala, je teda otázne, či sa úradu podarí túto výmenu uskutočniť počas letných prázdnin.

Spoločnosť Ventana od roku 2016 realizovala pre Mesto Piešťany viacero zákazok súvisiacich s rozširovaním kapacity parkovacích plôch, realizáciu kontajnerových státí, či práce na vytvorení materskej školy v priestoroch základnej školy  Holubyho.

Práce na rekonštrukcii MŠ Detvianska majú začať 2. júla a skončené majú byť do konca prázdnin.

-th-