V pondelok 21. októbra poobede sa v Základnej škole F. E. Scherera Piešťany po prvý raz stretli predstavitelia spoločnosti Deutsch–Slowakische Akademien (ďalej len DSA) so školskou radou a podvečer aj s rodičmi žiakov. Spoločnosť má záujem stať sa dočasným zriaďovateľom školy na obdobie 15 rokov. 9. ZŠ by tak mohol viesť podnikateľský subjekt, proti čomu sú zamestnanci školy aj rodičia.

IMG_6014Spoločnosť DSA funguje na Slovensku od roku 2013 a patrí pod nemeckú spoločnosť Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft, ktorá je u nás aktívna 16 rokov. DSA ponúka školám podľa vlastných slov nové modely vzdelávania. „Postavili sme tri základné piliere: podpora cudzích jazykov – nielen nemčiny, ale aj angličtiny ako globálneho jazyka; podpora polytechniky na základných a stredných školách – aby žiaci získavali aj manuálne zručnosti, ktoré vedia neskôr využiť (…) a tretia vec je podpora športu na školách – podporujeme viacero športov,“ povedal na stretnutí predseda predstavenstva DSA Marek Nikel.

IMG_6011Pred časom odprezentovalo predstavenstvo svoju ponuku vedeniu mesta. „Spoločnosť DSA oslovila mesto Piešťany, či by chcelo ísť do tohto projektu, nakoľko v nasledujúcom roku majú možnosť zahrnúť do projektu v prípade záujmu aj Piešťany. Išlo by o dve základné školy v rámci Slovenska, ktoré by ešte vedeli kapacitne a finančne vykryť, a preto nepoviem, že sme súhlasili, ale otvorili sme rokovanie,“ prezradil primátor mesta Miloš Tamajka.

IMG_6003Žiaci podľa predstavenstva nebudú platiť školné a zamestnancov sa zmeny nedotknú. „Dokážeme, že školy dokážu byť finančne stabilne zabezpečené na dlhšie obdobie bez nutnosti školného. Zmluva o prechode práv a povinností hovorí, že školné sa nevyberá. To je garantované na celé obdobie,“ povedal Nikel. Platby v rámci ZRPŠ, za stravu a učebnice by zostali nezmenené.

IMG_5997Pridaná hodnota má spočívať v intenzívnej komunikácii medzi spoločnosťou, školou a rodičmi a v spätnej väzba. V prípade záujmu ponúka DSA rozšírenú výučbu nemčiny interaktívnou formou a návštevu Nemecka.

IMG_6012Pred viac ako rokom riešili podobnú situáciu na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove. Začiatkom školského roka napokon zriaďovateľskú kompetenciu po Košickom samosprávnom kraji prevzala DSA. Riaditeľ Miroslav Tóth si zmenu pochvaľuje. Podľa jeho slov vyučovací proces bol obohatený o technické vyučovanie. Žiaci navyše absolvovali exkurzie do Magdeburg či Berlína.

IMG_6018Spoločnosť DSA je financovaná nemeckým kapitálom, normatívnymi príspevkami na žiakov a zákon umožňuje aj uchádzať sa o fondy z európskych podporných zdrojov. Podľa Nikela sa na školách dá rozvíjať viacero podnikateľských činností, napríklad rekvalifikácie. Škola by sa po určitom čase mala stať samostatnou s tým, že nebude viac potrebovať od DSA žiadne finančné prostriedky. Predseda predstavenstva Marek Nikel jednoznačne vyvrátil fámy, že DSA sa má stať zriaďovateľom od 1. septembra 2017.

IMG_5993

Na stretnutie v školskej jedálni prišli desiatky rodičov. Nedôverčivo sa postavili najmä k financovaniu spoločnosti a k možnosti, že školu bude viesť podnikateľský subjekt. Riaditeľke školy Gizele Talačovej prekáža najmä nekonkrétnosť a vyhýbavé odpovede: „Ide o nič nehovoriace a nezaväzujúce slová. Nemôžem si dovoliť predať stoosemdesiat detí len-tak, bez toho, aby bolo mne alebo rade školy jasné, o čo presne ide.“ Rodičia s učiteľmi dali najavo, že si súkromnú školu neprajú. Zmenu zriaďovateľa môžu schváliť iba rodičia, rada školy a až potom poslanci mesta Piešťany.

IMG_6008

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972