Sociálny balíček za 500 mil. eur, ktorý ohlásila vládna koalícia, považujú samosprávy za veľký problém. Združenie samosprávnych krajov  SK 8 upozornilo, že paralelne s prijímaním opatrení, ktoré majú negatívny dopad na rozpočty samospráv, musí byť zabezpečený aj spôsob ich kompenzácie.

Vládna koalícia minulý týždeň predstavila opatrenia na pomoc ľuďom v objeme 500 mil. eur. Okrem tehotenskej dávky a zníženia doplatkov za lieky ide aj o zavedenie bezplatnej hromadnej dopravy pre deti, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Obedy zadarmo má nahradiť dvojnásobný daňový bonus na dieťa.

Práve na posledné dve opatrenia doplatia samosprávy, ak im nebude štát kompenzovať výpadok spôsobený avizovaným sociálnym balíčkom. Kraje a mestá totiž financujú hromadnú dopravu a časť ich príjmov tvoria dane, ktoré by bonus na dieťa znížil.

„Prežívame ťažké obdobie. Vítame, že vláda chce ľuďom pomôcť, ale už dnes sa dopady koronakrízy prejavujú vo výpadkoch príjmov samospráv, ktoré sa podľa vládnych ekonómov v budúcich dvoch rokoch ešte znásobia. To môže mať priamy dopad na poskytovanie verejných služieb samosprávami. Považujeme však za nešťastné, že sa o pripravovaných opatreniach dozvedáme z médií,“ povedal predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Zdvojnásobenie daňového bonusu spôsobí župám výpadok 32 miliónov eur z daňových príjmov. Pre TTSK to znamená výpadok 3,3 milióna eur. Zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy pre deti a seniorov na území župy odhadli na 5,3 mil. eur.

Bez zodpovedného postoja štátu by mohli podľa J. Viskupiča samosprávy v budúcnosti obmedziť niektoré verejné služby. Môže ísť napríklad o údržbu ciest a cyklotrás, pravidelnosť liniek prímestskej autobusovej dopravy, prijímanie klientov do zariadení sociálnych služieb alebo poskytovanie ubytovania a stravovania v školách.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa TTSK

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972