Pri pokuse o premiestnenie sochy Ľudovíta Wintera na Kolonádový most je umelecké dielo značne poškodené.

„Som veľmi nahnevaný, čo sa udialo za posledné hodiny. Keď som sa dozvedel, že socha budovateľa piešťanských kúpeľov, nie je na svojom prechodnom mieste a je poškodená, zostal som šokovaný. Je neospravedlniteľné, že bez akéhokoľvek povolenia a predošlej konzultácii s majiteľmi sochy, vedením mesta, riaditeľstvom kúpeľov alebo Krajským pamiatkovým úradom sa s umeleckým dielom nešetrne manipulovalo a prišlo k znehodnoteniu bronzovej sochy,“ uviedol primátor Peter Jančovič po tom, ako sa o poškodení dozvedel.

„Ocitli sme sa v situácii, ku ktorej sa nám len ťažko hľadajú slová. Možno ste už zaregistrovali, že socha Ľudovíta Wintera nie je na svojom mieste na Kúpeľnom ostrove. Udalosti zo dňa 17. novembra začali nešťastným jednostranným rozhodnutím dodávateľa rekonštrukcie Kolonádového mosta o presune sochy a vyústili do neodbornej manipulácie bez kvalifikovaného dozoru, pri ktorej došlo k jej poškodeniu. V tejto chvíli nemáme k dispozícii podrobnejšie informácie, čakáme na odborný posudok rozsahu a výšky škody. Veľmi oceňujeme prístup zo strany našich partnerov Mesta Piešťany a Slovenských liečebných kúpeľov, a. s. Sme vďační najmä za angažovanosť primátora Mgr. Petra Jančoviča, PhD., ktorý skoordinoval dnešné stretnutie všetkých zainteresovaných strán. Na tomto stretnutí sme od zástupcov firmy Swietelsky prijali ospravedlnenie a prísľub maximálnej spolupráce pri náprave. Našim spoločným cieľom je, aby bola socha Ľudovíta Wintera súčasťou zrekonštruovaného Kolonádového mosta v čo najkratšom čase,“ dodali zástupcovia občianskeho združenia ProWinter, ktorí sa zaslúžili o vznik sochy, na stretnutí 18. novembra 2020.

Svoje stanovisko k poškodeniu poslala aj firma Swietelsky-Slovakia, ktorá realizuje rekonštrukciu Kolonádového mosta: „Pri manipulácii so sochou Wintera z miesta Kúpeľného ostrova na Kolonádny most prišlo k porušeniu daného diela. Za súčinnosti dotknutých orgánov vykonáme nápravu do pôvodného stavu. Za danú situáciu sa ospravedlňujeme.“

Sochu, ktorej autorom je Mgr. art. Roman Hrčka, odhalili na Kolonádovom moste druhú májovú sobotu v roku 2019 za účasti členov rodiny Winterovcov. Na začiatku rekonštrukcie mosta bola socha premiestnená na nové dočasné miesto pre hotel Thermia Palace.

Zdroj: Mesto Piešťany

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972