Majestátny smrek uprostred námestia SNP museli vypíliť z bezpečnostných dôvodov.  Strom druhu Picea pungens ´Glauca´ – smrek pichľavý bol už predtým v dlhodobom sledovaní. Víkendový silný vietor porušil statiku dreviny, keď došlo k jeho viditeľnému vychýleniu od vertikálnej osi, a tak musel byť pracovníkmi Služieb mesta Piešťany v utorok vypílený.

Na strome boli vykonávané pre jeho stav, vek a veľkosť, už dávnejšie priebežné hodnotenia biomechanických a fytopatologických meraní. Taktiež bol vykonaný expertízny znalecký posudok odborne spôsobilou osobou, ktorý zahŕňal hľadiská statické, bezpečnostné, dendrologické ale aj fytopatologické.

„Situácia sa výrazne zmenila po nedeli 29. októbra, kedy silný nárazový vietor viditeľne ovplyvnil statiku a stabilitu dreviny a spôsobil výrazné vychýlenie od vertikálnej osi. Strom sa stal nebezpečným a prípadný následný vietor by mohol spôsobiť jeho pád. Výrubu predchádzalo uzatvorenie priestoru námestia od večera 30. 10. 2017 do doby výrubu. Z bezpečnostných dôvodov bolo potrebné vykonať okamžitý výrub v zmysle zákona, ktorý vykonali pracovníci SMP, kedy pri priamom a kontrolovanom výrube a následnom smerovanom páde nebol poškodený iný majetok,“ informovalo na svojej facebookovej stránke Stredisko verejnej zelene Služieb mesta Piešťany.

-red- Zdroj: Stredisko verejnej zelene SMP Foto: SVZ SMP, th

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972