Na včerajšom zastupiteľstve rozhodovali mestskí poslanci okrem iných dôležitých bodov aj o tom, kto bude viesť Služby mesta Piešťany. Tromi kandidátmi, ktorých vybrala výberová komisia ako najlepších spomedzi osemnástich záujemcov boli Hana Dupkaničová, Jaroslav Janeček a Andrej Cimbalík. Každý z nich na zasadaní predstavil svoju víziu a poslanci následne tajne hlasovali za jednotlivých kandidátov. Za riaditeľa bola nadpolovičnou väčšinou hneď na prvý raz zvolená Hana Dupkaničová.

IMG_2878_resize

V príhovore, o tom čo by chcela zlepšiť z pozície vedúcej Služieb mesta Piešťany, uviedla Hana Dupkaničová napríklad zlepšenie stavu zelene v meste, efektívnejšiu práce zamestnancov a tiež väčšie prepojenie medzi mestom a kúpeľmi. Novozvolená riaditeľka momentálne pracuje na odbore starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Piešťany a je tiež členkou komisie mestského zastupiteľstva pre životné prostredie. Kandidátmi na druhom respektíve treťom mieste, podľa hodnotenia výberovej komisie, boli bývalý starosta obce Banka Jaroslav Janeček a šéf Strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany Andrej Cimbalík.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972