Služby mesta Piešťany rozbehli koncom februára údržbu komunikácií v Piešťanoch a mestskej časti Kocurice, čistenie nadväzuje na zimnú údržbu, počas ktorej sa zamestnanci starajú o 109 kilometrov cestných komunikácií a 206,4 kilometrov chodníkov. Zametanie je momentálne vykonávané dvomi zametacími strojmi a pracovníci ho na ťažko prístupných úsekoch suplujú ručne. Mesto čakajú na základe iniciatívy poslanca Juraja Brnu v minulom roku nárazové upratovania niektorých ulíc, ktoré bývajú často obsadené veľkým množstvom parkujúcich áut. Medzi nimi je aj lokalita ulice Andreja Hlinku, ktorej údržba so sebou priniesla niekoľké problémy, nakoľko vozidlá neboli preparkované ani po osadení dočasnej značky zákazu zastavenia a upozornení motoristov pomocou letákov.

IMG_0772

„Počas zimy sú zametacie vozidlá každoročne opravované a servisované vlastnými pracovníkmi alebo dodávateľsky. Upratovanie v uliciach, najmä zametanie kamennej drte môže začať, keď to klimatické podmienky a prevádzkové podmienky strojov dovolia. Teploty pod bodom mrazu, prípadne sneh a ľad na komunikáciách neumožňujú strojné zametanie pomocou zametacích áut nakoľko dochádza k zamŕzaniu postrekovej vody, ktorá znižuje prašnosť zametania. Tento rok začalo čistenie komunikácií po zime v 6. kalendárnom týždni v centre mesta a odtiaľ bude pokračovať v ďalších uliciach v závislosti od klimatických podmienok,“ uvádzajú na svojich webových stránkach Služby mesta Piešťany.

IMG_0791

V jarných mesiacoch SMP pristúpi k čisteniu komunikácii i v spolupráci s mestskou políciou. Na vytipovaných uliciach budú vopred osadené oznamovacie tabule, v ktorých dňoch a v ktorom čase sa bude čistenie vykonávať. Oznámenie bude osadené v dostatočnom časovom predstihu a následne bude vymenené za dočasné dopravné značenie. Mestská polícia bude po osadení dočasného dopravného značenia kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a porušenie bude riešiť v zmysle zákona č. 370/1990 Zb. o priestupkoch.

-lt/Zdroj: Služby mesta Piešťany/Foto: Služby mesta Piešťany, archív-

 

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972