Služby mesta Piešťany na svojich webových stránkach zverejnili ponuku zamestnania, do svojho tímu hľadajú nového vedúceho Strediska pietnych služieb a tiež vedúceho ekonóma. Záujemcovia o plný úväzok sa budú musieť preukázať vzdelaním, trojročnou praxou v riadení kolektívu a profesionálnymi i osobnostnými schopnosťami. Kým prvá ponuka prichádza kvôli odchodu Elišky Gockej z vedenia do dôchodku, druhé miesto ekonóma potrebujú Služby mesta Piešťany obsadiť za účelom zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky.

PONUKA PRÁCE – VEDÚCI STREDISKA PIETNYCH SLUŽIEB

Kvalifikačné predpoklady:
-úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
-min. 3 roky praxe v riadení kolektívu
-znalosť zákona o pohrebníctve a príslušných právnych predpisov
-odborná spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska v zmysle zákona o pohrebníctve výhodou
-práca s PC, vodičský preukaz „B“

Viac informácií nájdete tu.

 

PONUKA PRÁCE – VEDÚCI EKONÓM

 

Kvalifikačné predpoklady:
-VŠ ekonomického smeru výhodou
-min. 3 roky praxe v riadení kolektívu
-znalosť daňovej problematiky v oblasti príspevkových organizácií aj v oblasti obchodných -spoločností
-práca s PC (znalosť účtovného softvéru DATALOCK výhodou)

 

Viac informácií nájdete tu.

-red/Zdroj: Služby mesta Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972