Služby mesta Piešťany hľadajú vedúceho strediska pietnych služieb i ekonóma

Služby mesta Piešťany hľadajú vedúceho strediska pietnych služieb i ekonóma

10. októbra 2017 Off Od PNky.sk

Služby mesta Piešťany na svojich webových stránkach zverejnili ponuku zamestnania, do svojho tímu hľadajú nového vedúceho Strediska pietnych služieb a tiež vedúceho ekonóma. Záujemcovia o plný úväzok sa budú musieť preukázať vzdelaním, trojročnou praxou v riadení kolektívu a profesionálnymi i osobnostnými schopnosťami. Kým prvá ponuka prichádza kvôli odchodu Elišky Gockej z vedenia do dôchodku, druhé miesto ekonóma potrebujú Služby mesta Piešťany obsadiť za účelom zastupovania počas materskej a rodičovskej dovolenky.

PONUKA PRÁCE – VEDÚCI STREDISKA PIETNYCH SLUŽIEB

Kvalifikačné predpoklady:
-úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
-min. 3 roky praxe v riadení kolektívu
-znalosť zákona o pohrebníctve a príslušných právnych predpisov
-odborná spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska v zmysle zákona o pohrebníctve výhodou
-práca s PC, vodičský preukaz „B“

Viac informácií nájdete tu.

 

PONUKA PRÁCE – VEDÚCI EKONÓM

 

Kvalifikačné predpoklady:
-VŠ ekonomického smeru výhodou
-min. 3 roky praxe v riadení kolektívu
-znalosť daňovej problematiky v oblasti príspevkových organizácií aj v oblasti obchodných -spoločností
-práca s PC (znalosť účtovného softvéru DATALOCK výhodou)

 

Viac informácií nájdete tu.

-red/Zdroj: Služby mesta Piešťany/Foto: archív-