Služby mesta Piešťany sú momentálne bez riaditeľa. Ernest Jančina skončil pracovný pomer dohodou k 10.12.2014. Od pondelka 15. decembra by sa mal však znova ujať vedenia tejto príspevkovej organizácie Mesta Piešťany, z pozície radového zamestnanca, ktorý bude poverený riadením. Na základe týchto krokov bude Ernest Jančina naďalej vykonávať kompetencie štatutárneho orgánu bez toho, že by o tejto otázke rokovalo a rozhodovalo mestské zastupiteľstvo.

sluzby mesta

REKLAMA
Plesen_banner w

Ernest Jančina dôvody prečo sa rozhodol ukončiť pracovný pomer nešpecifikoval. Dohodu o ukončení pracovného pomeru k 10.12.2014 podpísal Remo Cicutto. V piatok 12. decembra sa Ernest Jančina stretol s primátorom Milošom Tamajkom. „Pán Jančina od pondelka nastúpi na voľné pracovné miesto na Službách mesta Piešťany na dobu určitú, do konca apríla. Dočasne ho poverím riadením tejto organizácie. S tým, že ak sa podarí vybrať nového riaditeľa skôr ako v tomto termíne, nemá pán Jančina problém ukončiť pracovný pomer skôr,“ povedal na margo vzniknutej situácie Miloš Tamajka.
Podľa webovej stránky Služieb mesta Piešťany  momentálne nie sú žiadne voľné pracovné pozície v tejto organizácii a tento oznam bol zverejnený aj v predchádzajúcich týždňoch.

Zo zákona o obecnom zriadení zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov) prislúcha mestskému zastupiteľstvu. Zákon nešpecifikuje, čo v prípade ak ide iba o dočasné poverenie vedením organizácie. V Piešťanoch nastala podobná situácia v roku 2003, keď o menovaní dočasného riaditeľa rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Vtedy odvolalo riaditeľa Tomáša Wagnera z dôvodu skončenia pracovného pomeru na vlastnú žiadosť a zároveň schválilo menovanie dočasného riaditeľa SMP Petra Karyho. Podobný prípad sa stal vlani v Jelšave, kde o veci rovnako rozhodovalo mestské zastupiteľstvo. Koncom októbra riešili takúto situáciu aj v Topoľčanoch. Primátor tu predložil v zmysle zákona o obecnom zriadení návrh na dočasné poverenie zamestnankyne riadením mestského kultúrneho strediska a poslanci na jeho základe poverili dotyčnú osobu riadením do vymenovania riaditeľky na základe výberového konania podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972