Služby mesta majú nového riaditeľa

Služby mesta majú nového riaditeľa

21. marca 2015 Off Od PNky.sk

Piešťanskí poslanci na svojom zasadnutí vo štvrtok 19. marca schválili nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany. O výberové konanie na tento post bol veľký záujem, prihlásilo sa dvadsaťštyri uchádzačov. Poslanci sa v závere rozhodovali medzi Petrom Mihalikom, Miroslavom Procháskom a Lubošom Blaškom. Za riaditeľa takmer jednomyseľne zvolili dvadsiatimi hlasmi Miroslava Prochásku, rodáka z Piešťan, ktorý momentálne žije v Prievidzi.

prochaska

Miroslav Procháska  pôsobil od roku 2011 do roku 2014 ako konateľ  spoločnosti Technické služby mesta Prievidza. Predtým bol vedúcim obchodného domu, ale pôsobil aj ako riaditeľ hotela, či vedúci rekreačného strediska.

Vymenovanie nového riaditeľa sprevádzala na začiatku  nervozita. V súvislosti týmto bodom rokovania sa poslanci rozprávali počas prestávky za zatvorenými dverami s primátorom a požadovali, aby mali možnosť vypočuť si všetkých troch kandidátov navrhnutých výberovou komisiou. Žiaľ vedenie mesta, hoci viacerí poslanci žiadali

mp-10-30-13-100248[1]

takýto postup už niekoľko dní vopred, účasť navrhnutých kandidátov nezabezpečilo. Dvaja z kandidátov boli napriek tomu prítomní na zastupiteľstve. Tretí bol oslovený až počas rokovania, a tak sa muselo  čakať pokým nepríde. Rokovanie o tomto bode teda prerušili a pokračovalo až takmer na záver pred bodom rôzne. Vtedy už boli prítomní všetci kandidáti a mohli poslancom predstaviť svoje zámery.

REKLAMA

banner-marec01

Miroslav Procháska hovoril poslancom o svojich skúsenostiach, ktoré nadobudol pri vedení podobného podniku v Prievidzi. Porovnával čísla v rozpočte a miesta, kde by videl možnosti na šetrenie. Jeho srdcovkou vraj bolo verejné osvetlenie, ktoré v Prievidzi za jeho pôsobenia kompletne zrekonštruovali a vďaka tomu dosiahli veľké úspory. Podobne videl nadhodnotený rozpočet na údržbu zelene, ale jedným dychom dodal, že ešte detailne nepozná mieste špecifiká, ktoré naň môžu vplývať. V rozpočte ho zaujala taktiež položka skleníkového hospodárstva, kde vidí priestor na zlepšenie ekonomických ukazovateľov. Po otázke z poslaneckého pléna sa zamýšľal aj nad tým, či je výhodnejšie, aby boli Služby mesta Piešťany príspevkovou organizáciou, alebo obchodnou spoločnosťou. Toto porovnanie by malo byť jedným z jeho prvých výstupov vo funkcii.

-th- Ilustr. foto: mp