Služby mesta Piešťany chystajú počas aktuálneho týždňa radikálny rez tisov v Mestskom parku a v Sade Andreja Kmeťa, ktorý bude vykonaný pred začiatkom vegetačnej sezóny. Dreviny majú v tomto období zásobné látky uložené vo veľkej miere v koreňoch a s nástupom vegetácie môže dôjsť k ich bezproblémovému obrastu. Pracovníci Strediska zelene dokončujú v týchto dňoch rezy kríkov rastúcich vo verejnom mestskom prostredí.

„Každá drevina je individuálne posúdená odbornými pracovníkmi Služieb mesta Piešťany, Mestského úradu Piešťany a Krajského pamiatkového úradu Trnava. Tis patrí medzi tie ihličnaté dreviny, ktoré veľmi dobre znášajú hlboký zmladzovací rez. Rezom chceme dosiahnuť u jedincov v 25 skupinách tisu v mestskom parku ich zmladenie, hustejšie zavetvenie, tmavšie vyfarbenie ihličia. V minulosti už boli zmladené niektoré skupiny tisu a na niektorých miestach boli vysadené nové jedince,“ uvádza v k radikálnemu rezu Eva Wernerová.

Tis na predchádzajúcej fotografii prešiel radikálnym rezom pred desiatimi rokmi, „zmladenie“ síce pre drevinu predstavovalo výrazný zásah, ale kráse jej to vôbec neubralo.

„Radikálny rez obnoví krásu niektorých drevín. Patrí k základným záhradníckym prácam. K niektorým drevinám nesmieme pristupovať v rukavičkách, inak časom stratia svoj pôvab. Čakajú na odvahu a um záhradníka, aby vykonal hlboký zmladzovací rez. Vďaka rezu sa síce dreviny na chvíľu „stratia z dohľadu“, ale dôkladné orezanie vyvolá vlnu energie. Rastlina je tak donútená k tvorbe nového, mladého obrastu s lepšie vyfarbenými výhonmi, s väčšími listami, s bohatšími kvetmi. Rezom samozrejme kontrolujeme i tvar a veľkosť rastliny v mestskom prostredí,“ dodáva Eva Wernerová.

-Služby mesta Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972