Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky spustilo prípravy na vytvorenie Národného potravinového katalógu. Verejným obstarávateľom nakupujúcim potraviny za štátne financie ponúkne čerstvé produkty vo vysokej kvalite, garantovanými výživovými hodnotami, vysokú flexibilitou dodávok a primerané ceny.

image„Zvýšenie možností dodávania potravín v regiónoch výraznou mierou prispeje ku skráteniu dodávateľského reťazca, obnove a ozdraveniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov a umožní lokálnym producentom potravín a poľnohospodárskych výrobkov uchádzať sa priamo o zákazky z verejných zdrojov. Zároveň zákazníci budú môcť konzumovať kvalitné regionálne potraviny,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ministerstvo spustilo prípravy katalógu v rámci, ktorých spolupracuje s ďalšími orgánmi štátnej správy a poľnohospodárskej samosprávy. Okrem už spomenutých výhod ako je zvýšená kvalita stravovania, obnova vzťahov medzi dodávateľmi v regiónoch, vylepšenie fungovania trhu s čerstvými potravinami bude vďaka katalógu znížená aj záťaž na životné prostredie a to zohľadnením vzdialeností a tým skrátením logistických trás.

Národný katalóg bude zostavený z ponuky potravín obstaraných MPRV SR, ktoré sú pre slovenské potravinárstvo a poľnohospodárstvo najvýznamnejšie. Tvoriť ho bude približne 30 komoditných skupín a 180 podskupín potravinárskych výrobkov. Ide napríklad o kategóriu hydiny, mlieka, vajec, mliečnych a mäsových výrobkov, pekárenských a mlynárenských výrobkov, cukru, medu, nápojov, ovocia a zeleniny (v čerstvom a spracovanom stave), tukov a olejov. Aktualizovať sa bude na základe mesačných, kvartálnych a ročných termínov. Vyberať si z neho budú môcť školské jedálne v materských, základných a stredných školách, štátne nemocnice, armáda, väznice, policajný zbor, inštitúcie štátnej a verejnej správy.

-TS Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky/Foto: archív, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972